Bouwend Nederland B&U Aansprakelijkheidsverzekering

Bij een bouw- of infraproject kan het altijd gebeuren dat je onbedoeld schade toebrengt aan derden waar je juridisch of contractueel aansprakelijk voor wordt gesteld. Zorg er dus voor dat je als bedrijf niet voor verrassingen komt te staan en dek deze risico’s af met de uitgebreide B&U Aansprakelijkheidsverzekering van Bouwend Nederland.

Afbeelding Bouwend Nederland B&U Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering beschermt jou, je bedrijf en je medewerkers tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit je bedrijfsvoering.

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.

De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze verzekering.

Nieuwe calamiteitendekking op aansprakelijkheidsverzekering

Een calamiteit in de omgeving van de bouwplaats kan grote invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit, het imago en de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan een explosie, instorting, brand, ongevallen of plotselinge milieuvervuiling op of rondom de bouwplaats. Wanneer dit soort plotselinge en onvoorziene
omstandigheden plaatsvinden, kan dit leiden tot plaatselijke, regionale of nationale media-aandacht.
Voor dit soort omstandigheden biedt de calamiteitendekking een oplossing voor de kosten waarmee u
geconfronteerd wordt. De Calamiteitendekking is een nieuwe aanvullende (optionele) dekking die afgenomen kan worden op de B&U aansprakelijkheidsverzekering. Er geldt een aanvullende premie.

De voordelen op een rij

 • Gunstige polisvoorwaarden.
 • Scherpe premiestelling.
 • Diverse onderscheidende dekkingen die elders meestal zijn uitgesloten of beperkt.
 • Asbestdekking tot € 500.000,-.
 • Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW, met optie inclusief motorrijtuigen (WSV).
 • Schade door gebruik drones meeverzekerd.
 • Speciaal ontwikkeld voor en door in de B&U actieve bouwers.
 • Geen aanvullende uitsluitingen of meldingsplicht betreffende heien, bemalen, graven of slopen.

Bijzonderheden

 • Vangnetdekking werkmaterieel derden (zoals onderaannemers en verhuurders).
 • Dekkingsvoordelen bij inschakelen riskcontroller.

Wie is wie?

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. De adviseurs behartigen je belangen en maken graag een vergelijking met je huidige verzekering en voorwaarden.

Aon is een betrouwbare risicoadviseur die kritisch en onafhankelijk meedenkt waardoor je bouwprojecten adequaat verzekerd worden. Je kunt rekenen op volledige begeleiding en advisering door een team van specialisten. De adviseurs van de afdeling Bouw bieden je heldere analyses die inzichtelijk maken welke risico's je onderneming loopt en hoe hiermee om te gaan. Vanzelfsprekend zorgt Aon voor een deskundige schadeafhandeling waarbij het onderhandelen met verzekeraars en het incasseren van de schade een vast onderdeel is.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.