Bouwend Nederland Ontwerpverzekering

Een goed ontwerp is essentieel voor het starten van een bouwproject. Fouten in de ontwerpfase kunnen leiden tot problemen met de bouwconstructie. Maar hoe dek je deze risico’s het beste af als aannemer? Met de ontwerpverzekering van Bouwend Nederland!

Afbeelding Bouwend Nederland Ontwerpverzekering

Voor deze verzekeringsvorm ontwikkelde verzekeringsmakelaar Aon de Bouwend Nederland Ontwerpverzekering. Deze verzekering dekt je ontwerprisico's af en is aanvullend op eventuele andere verzekeringen, zoals de AVB- en CAR-verzekering. De ontwerpspecialisten maken graag een afspraak met je om je te informeren over het risicomanagement en het verzekeren van je ontwerprisico's.

De voordelen op een rij

  • Geen eis materiële schade (bijvoorbeeld niet voldoen aan Bouwbesluit)
  • Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting en bedrijfsschade
  • Dekking voor inlooprisico
  • Advies door ontwerpspecialisten

Bijzonderheden

  • De verzekering is bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijke ontwerpomzet
  • Voor het kleinbedrijf zit er in de Bouwend Nederland CAR-verzekering een aanvullende, optionele dekking voor ontwerp- en maatvoeringfouten
  • Je dient rekening te houden met een substantieel eigen risico
  • Deze dekking speelt automatisch en flexibel in op je ontwerprisico's

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.

De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze verzekering.

Wie is wie?

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. De adviseurs behartigen je belangen en maken graag een vergelijking met je huidige verzekering en voorwaarden.

Aon is een betrouwbare risicoadviseur die kritisch en onafhankelijk meedenkt waardoor je bouwprojecten adequaat verzekerd worden. Je kunt rekenen op volledige begeleiding en advisering door een team van specialisten. De adviseurs van de afdeling Bouw bieden je heldere analyses die inzichtelijk maken welke risico's je onderneming loopt en hoe hiermee om te gaan. Vanzelfsprekend zorgt Aon voor een deskundige schadeafhandeling waarbij het onderhandelen met verzekeraars en het incasseren van de schade een vast onderdeel is.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.