Detachering Interne Verzekeringsregisseur

Meer grip op jouw administratief, operationeel en/of strategisch verzekeringsbeheer

Afbeelding Detachering Interne Verzekeringsregisseur

Als je bedrijf groter wordt, ontstaat vaak behoefte aan meer eigen regie op risicomanagement en het inkopen en beheren van verzekeringen. Maar wat als jouw bedrijf niet groot genoeg is om daarvoor een insurancemanager in dienst te nemen?

Onze partner In-Staet biedt je de mogelijkheid van een part-time verzekeringscoach. Deze verzekeringscoach biedt je dan geen verzekeringen aan, maar werkt als jouw eigen interne insurance-manager. Deze analyseert contracten in relatie tot jouw verzekeringen en zorgt voor effectieve risico-informatie en schadestatistieken. Ook word je ondersteund bij complexe schadedossiers en word je geholpen bij verlengings- of projectvoorstellen. De insurance-manager signaleert tijdig kansen ter verruiming van dekkingen of besparingen op premies. Je krijgt periodiek hulp om jouw makelaar of verzekeraar te selecteren. Daarnaast kan In-Staet je een second opinion geven op je verzekeringsportefeuille.

De voordelen op een rij

  • 15% korting op uurloon of vaste fee.
  • Meer grip op risicomanagement; aan de hand van 10 criteria krijgt ieder project een risico-rating. Bij lagere ratings is de rol van In-Staet faciliterend, bij hogere ratings meer inhoudelijker en regisserend.
  • Betere inkoopresultaten en objectieve selectie aanbieders.
  • Nuchtere en pragmatische aanpak.

Wie is wie?

In-Staet is een jong, verfrissend risico-adviesbedrijf gespecialiseerd in de keten van Bouw en Vastgoed (VvE). Zij zijn volledig klantgericht met een persoonlijke en effectieve aanpak. Het doel is het aangaan van een langdurig partnerschap, waarbij de samenwerking voor zowel de klant als In-Staet rendabel en van toegevoegde waarde moet zijn.

In-Staet heeft per regio een contactpersoon. Bekijk hier bij wie je terecht kunt.

Bijzonderheden

  • In-Staet treedt hierbij niet op als aanbieder, maar als jouw interne coach.
  • De adviseurs van In-Staet hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in bouw & infra.
  • Je bepaalt zelf of het accent ligt op operationele/inhoudelijke ondersteuning, het terugdringen en versimpelen administratieve processen en/of het maken van strategische keuzes.
  • Door objectivering ook effectief bij bouwcombinaties.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.