Mkb verzuim-ontzorgverzekering Nationale-Nederlanden

Deze verzekering ondersteunt werkgevers nog beter bij hun re-integratieverplichtingen en heeft het Keurmerk MKB Verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars.

Afbeelding Mkb verzuim-ontzorgverzekering Nationale-Nederlanden

De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid van het Verzuimpakket Werkgever is onze beste oplossing voor het mkb. Als werkgever ben je niet alleen voor al je werknemers goed verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Je ontvangt bovendien de volledige ondersteuning bij de re-integratie van je zieke werknemers én een volledige vergoeding van de kosten die nodig zijn om jouw werknemer weer inzetbaar te maken.

De voordelen op een rij

 • 7,5% korting op de premie
 • Heb je geen verzuim? Dan profiteer je van een nog lagere premie
 • Collectieve Ongevallenverzekering én verhaalsrechtsbijstand zijn kosteloos meeverzekerd
 • Zeer aantrekkelijk tarief voor arbodienstverlening van het Preventie- en Verzuimloket Bouwend Nederland via Nationale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden vergoedt €49,- per werknemer per jaar aan dit loket, waardoor je slechts € 85,- per werknemer per jaar betaalt. Je krijgt begeleiding van specialisten die de bouw kennen. Je hebt één aanspreekpunt voor alle vragen rond verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening
 • Tot 80% preventieve interventievergoeding (bij dreigend verzuim) met een maximum tot € 2.000,- als je bent aangesloten bij het Preventie- en Verzuimloket Bouwend Nederland
 • 80% interventievergoeding bij re-integratie tot een maximum van € 5.000,- per verzuimende werknemer
 • Poortwachtergarantie: zekerheid dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet
 • 80% vergoeding voor de inzet van Bouwend Nederland Social Support met een maximum tot € 2.000,- als je bent aangesloten bij Preventie- en Verzuimloket Bouwend Nederland

Bijzonderheden

 • Gemak: na je ziekmelding start de ondersteuning én vergoeden we het loon van je zieke werknemer.
 • Kies zelf je eigenrisicoperiode 2, 4, 6, 13 of 26 weken.
 • Werkgeverslasten kun je optioneel meeverzekeren tot 60% van de loonsom.
 • Eenvoudig ziek- en betermelden via online portaal Meldverzuim.
 • Je bent volledig verzekerd met het keurmerk mkb verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars.
 • Toegang tot ondersteuning van ons team Duurzame Inzetbaarheid. Zij helpen om verzuim te verkorten en voorkomen.

Wie is wie?

Nationale-Nederlanden is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankactiviteiten aan ruim 6 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Al meer dan 175 jaar helpen onze medewerkers mensen zorgen voor wat zij écht belangrijk vinden. 

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.