WGA-gatverzekering Plus - De Goudse

Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor je werknemers bij arbeidsongeschiktheid

Bekijk alle voordelen
Afbeelding WGA-gatverzekering Plus - De Goudse

De bouw is een bruisende branche, met veel lichamelijke arbeid. Daardoor is er een bovengemiddelde kans dat een werknemer een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt (geheel of gedeeltelijk). Zijn inkomen kan dan fors dalen, zelfs tot onder bijstandsniveau. Je kunt je werknemers (en hun gezinnen) hiertegen beschermen met een collectieve verzekering.

De WGA-gatverzekering Plus voor Bouwend Nederland sluit niet alleen aan op de wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, maar ook op de basisvoorziening vanuit de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Je werknemers zijn verzekerd van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens
(€ 58.307,40 in 2021). Daarnaast keert de verzekering een bonus uit als je werknemer nog minstens 25% verdient van wat hij volgens het UWV nog kan verdienen. Ook krijgt je werknemer begeleiding van een WIA-coach als hij langdurig arbeidsongeschikt is.

De onderstaande aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen het aanbod voor je werknemers compleet maken:

  • WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en dus geen wettelijke WIA-uitkering ontvangen (premie op aanvraag);
  • WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens.
  • Voor werknemers die meeverdienen dan de WIA-loongrens (premie op aanvraag).

De voordelen op een rij

  • Inkomenszekerheid van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens.
  • Bonus van 10% van nieuw loon (tot WIA-loongrens). De bonus wordt uitgekeerd tot de AOW-leeftijd.
  • Een WIA-coach helpt je werknemer meer te kunnen gaan werken, nieuw werk te vinden en/of bij herscholing.
  • Tot 10% pakketkorting als je meerdere verzekeringen afsluit bij De Goudse (bijvoorbeeld Verzuim-, ZW- of WGA-eigenrisico- of Collectieve Ongevallenverzekering).

Bijzonderheden

  • Premie (2022) voor leden van Bouwend Nederland: 0,315% van het SV-loon.
  • Werknemers kunnen deelnemen aan de verzekering als zij óók deelnemen aan het arbeidsongeschiktheidspensioen van Bpf Bouw.

Wie is wie?

De Goudse Verzekeringen is een onafhankelijk familiebedrijf dat zich richt op ondernemers. Een doelgroep die naadloos aansluit bij het ondernemerskarakter van De Goudse. Voor deze verzekeringsmantel werken wij samen met Aon. Je kunt de verzuimverzekering van De Goudse ook via een andere adviseur afsluiten.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Koninklijke Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Voor deze verzekeringsmantel werken wij samen met Aon. Aon heeft Meeùs Bouw & Infra overgenomen en de samenwerking zal verder gaan onder deze naam. Je kunt de ZW-, WGA-eigenrisicoverzekering en/of de WGA-Gatverzekering Plus van De Goudse ook via een andere adviseur afsluiten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Koninklijke Bouwend Nederland. Koninklijke Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Koninklijke Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.