WIA Aanvullingsverzekering (loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid) - Loyalis

Wil je graag het inkomen van je medewerkers beschermen bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor de WIA Aanvullingsverzekering van Loyalis.

Afbeelding WIA Aanvullingsverzekering (loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid) - Loyalis

De WIA geeft, afhankelijk van salaris en restverdiencapaciteit, in veel gevallen een voor de werknemer onvoldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Met de WIA Aanvullingsverzekering van Loyalis kan de werknemer dit inkomen in grote mate aanvullen.

Dit verzekeringspakket is opgebouwd uit verschillende dekkingen: WIA Bodem-, WGA-Hiaat- en WIA Excedent. Dit pakket kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit door de keuze:

  • uit verschillende dekkingsvarianten
  • uit verschillende contractvormen: zuiver collectief of semi-collectief
  • om wel of niet te indexeren

De voordelen op een rij

  • Aantrekkelijke premie voor leden Bouwend Nederland
  • Gratis toegang tot het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket bij ArboDuo
  • Flexibel: keuze uit verschillende dekkingsvarianten en contractvormen
  • Vrije keuze om wel/niet te indexeren (jaarlijkse indexatie is 2% van de uitkering)

Bijzonderheden

  • Alleen de dekking WIA-Bodem keert ook uit als er geen recht is op een WIA-uitkering is, mits de werknemer minstens 65% van zijn resterende verdiencapaciteit benut
  • Werknemer ontvangt een werkbonus van 5% waardoor werken extra loont
  • Premievoordeel vanaf 80% deelname

Wie is wie?

Loyalis heeft deze verzekering samen met Aon ontwikkeld. Je kunt dit contract rechtstreeks met Loyalis afsluiten of via Aon. Dit heeft geen effect op de premie.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.