WIBON Helpdesk

De Bouwend Nederland WIBON Helpdesk ondersteunt jou bij de vertaalslag naar de praktijk en bij schadeclaims in het kader van de WIBON. In samenwerking met gespecialiseerde experts en advocaten zorgt Aon voor de begeleiding die jij nodig hebt.

Afbeelding WIBON Helpdesk

De Helpdesk biedt je de volgende dienstverlening:

 • 1e-lijns ondersteuning: telefonische beantwoording van vragen met betrekking tot schadeclaims in het licht van de WIBON en CROW 500-richtlijn, interpretatie van de verplichtingen vanuit de WIBON en uitleg over gedrag en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de keten.
 • 2e-lijns ondersteuning: inhoudelijke behandeling van kabel- en leidingschadeclaims op de aannemer met een principieel karakter. De Helpdesk voert verweer richting netbeheerders. Blijkt aansprakelijkheid niet af te houden? Dan krijgt de aannemer daarover uitleg en een betalingsadvies.
 • 3e-lijns ondersteuning: dossierbehandeling van principiële schadeclaims en het selecteren en voeren van kansrijke rechtszaken om voor leden tot gunstige jurisprudentie te komen.

De helpdesk richt zich ook op het voorkomen van graafschade. We spreken vooraf andere partners in de graafketen aan op hun (nieuwe) verantwoordelijkheden bij principiële zaken.

De voordelen op een rij

 • Gratis 1e-lijns telefonische ondersteuning
 • 2e-lijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage
 • Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen
 • In een eventueel te voeren procedure in principiële zaken betaalt Bouwend Nederland alle advocaatkosten

Heb je een dringende vraag?

Bel dan naar 079 3 252 166 of mail naar voordeel@bouwendnederland.nl.

Bijzonderheden

 • Eigen bijdrage 2e-lijns bedraagt € 250,- (€ 100,- indien deelnemer van BNL Inframantel)
 • Vanuit de helpdesk vindt geen reguliere schadebehandeling plaats
 • Hoe graafschade voorkomen? Bekijk de actiepagina graafschade voorkomen van KLO
 • Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt aangeboden op www.klicwin.net, om te voorkomen dat je informatie mist.

Wie is wie?

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. De adviseurs behartigen je belangen en maken graag een vergelijking met je huidige verzekering en voorwaarden.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.