ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering (loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) - De Goudse

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA, of word je dit? En wil je het bijbehorende financiële risico optimaal regelen? Kies dan voor een verzekering van De Goudse. Je hebt dan niet alleen financiële zekerheid maar er wordt ook werk gemaakt van de re-integratie. En in de combinatie met de Verzuimverzekering word je óók ondersteund op het gebied van preventie!

Afbeelding ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering (loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) - De Goudse

ZW-eigenrisicoverzekering

De Goudse bepaalt volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe hoog die moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Omdat je hiervoor verzekerd bent, betaalt De Goudse die dan voor je uit aan de zieke ex-werknemer.

WGA-eigenrisicoverzekering

De WGA-eigenrisicoverzekering biedt je een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De Goudse vergoedt dan aan jou de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij je in rekening brengt omdat je eigenrisicodrager bent. Dit doet De Goudse voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.

De voordelen op een rij

  • Gunstige tarieven.
  • Daarnaast tot 7% pakketkorting als je beide verzekeringen afsluit, en/of de Verzuimverzekering en/of de Ongevallenverzekering Collectief
  • Samenwerking met het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket van ArboDuo
  • Combineer je de WGA- of de ZW-eigenrisicoverzekering met de Verzuimverzekering plus arbodienstverlening van ArboDuo via De Goudse? Dan krijg je een re-integratiebudget van € 8.000,- per zieke werknemer.

Bijzonderheden

  • Heeft je bedrijf niet meer dan 30 werknemers? Dan kun je de WGA-eigenrisicoverzekering alleen afsluiten in combinatie met de verzuim- en ZW-eigenrisicoverzekering.
  • Heeft je bedrijf meer werknemers? Dan kun je de WGA-eigenrisicoverzekering alleen afsluiten als je niet alleen eigenrisicodrager bent voor de WGA, maar ook voor de Ziektewet op het moment dat de verzekering ingaat.

Wie is wie?

De Goudse Verzekeringen is een onafhankelijk familiebedrijf dat zich richt op ondernemers. Een doelgroep die naadloos aansluit bij het ondernemerskarakter van De Goudse. Voor deze verzekeringsmantel werken wij samen met Aon. Je kunt de verzuimverzekering van De Goudse ook via een andere adviseur afsluiten.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Voor deze verzekeringsmantel werken wij samen met Aon. Aon heeft Meeùs Bouw & Infra overgenomen en de samenwerking zal verder gaan onder deze naam. Je kunt de ZW- en/of WGA-eigenrisicoverzekering van De Goudse ook via een andere adviseur afsluiten.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.