Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering

Brand, storm, diefstal of neerslag: een schade aan het uit te voeren werk is zo gebeurd. Met de speciaal voor de bouw- en infrasector gemaakte B&U constructieverzekering dek je eventuele materiële schade tijdens je dagelijkse bouwpraktijk snel en eenvoudig af.

Bekijk alle voordelen
Afbeelding Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering

De Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering is een doorlopende verzekering. De verzekering dekt daarom automatisch alle werken met een maximale bouwtermijn van 36 maanden, een maximale bouwhoogte van 40 meter en een maximale aanneemsom van € 20.000.000. Je hoeft je dus niet snel zorgen te maken dat werken niet onder de dekking vallen. En ook maatwerk is altijd mogelijk.

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.

De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze verzekering.

De voordelen op een rij

 • De meest gunstige polisvoorwaarden.
 • Scherpe premiestelling.
 • Geen meldingsplicht bij heien, bemalen etc.
 • Unieke aanvullende dekkingen.
 • Extra voordeel bij intelligente. (camera)beveiliging/preventiemaatregelen
 • Vangnetregeling voor contractuele verzekeringseisen.
 • Soepele vergoedingsregeling voor aannemersmateriaal.
 • Speciaal ontwikkeld voor en door bouwers, actief in de B&U.

Bijzonderheden

 • Optionele extra dekking voor ontwerp- en maatvoeringsrisico.
 • Verlengde verzekerde onderhoudstermijn tot 60 maanden mogelijk.
 • Dekking voor gevolgschade eenvoudig mee te verzekeren.

Wie is wie?

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. De adviseurs behartigen je belangen en maken graag een vergelijking met je huidige verzekering en voorwaarden.

Aon is een betrouwbare risicoadviseur die kritisch en onafhankelijk meedenkt waardoor je bouwprojecten adequaat verzekerd worden. Je kunt rekenen op volledige begeleiding en advisering door een team van specialisten. De adviseurs van de afdeling Bouw bieden je heldere analyses die inzichtelijk maken welke risico's je onderneming loopt en hoe hier mee om te gaan. Vanzelfsprekend zorgt Aon voor een deskundige schadeafhandeling waarbij het onderhandelen met verzekeraars en het incasseren van de schade een vast onderdeel is.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek verzekeringen

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.