Slim organiseren in de bouw | Lean Production en Quick Response Manufacturing

Hoe richt ik als bouwbedrijf mijn bedrijfsprocessen zodanig op de verwachte groei in, dat de werkzaamheden binnen acceptabele doorlooptijden en naar tevredenheid van de bewoners en opdrachtgevers duurzaam kunnen worden uitgevoerd? Dat kan door procesverbetering te realiseren met Lean Production en Quick respons Management (QRM).

Gebruik de knoppen rechts in het menu om meer informatie te vinden over Lean, QRM en de operationele integratie in uw bouwbedrijf. Ook op verschillende websites in buiten- en binnenland is meer informatie te verkrijgen over Lean in de bouw, bijvoorbeeld het Lean Lean Construction Institute en het Nederlandse Lean Construction NL.

Tekst en materiaal op deze website zijn ontleend aan het door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gesubsidieerde RAAK-mkb project Bedrijfskundige Innovatie in de Aardbevingsbestendige Bouw van de Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland regio Noord, mkb-bouwbedrijven en EPI-kenniscentrum.

Uitleg Lean en QRM

Lean en Quick Response Manufacturing (QRM) zijn benaderingen gericht op het verkorten van de doorlooptijden, om kwaliteit te verbeteren en kosten te reduceren. Lean is een manier van inrichten van je processen, die ontwikkeld is door Toyota. Wanneer die principes toegepast worden op bedrijven die veel verschillende producten in kleine hoeveelheden maken – zoals vaak in de bouw voorkomt – dan zijn aanpassingen nodig om Lean goed toe te kunnen passen. Quick Response Manufacturing is de Lean variant voor deze vorm van ‘high variety/low volume’ productie.

Lees hier meer over Lean en QRM in de bouw »
        

Stappenplan om Lean en QRM doelen te bereiken

Doorlooptijd is de optelsom van bewerkingstijd en wachttijd. Als het doel verkorten van de doorlooptijd is, dan dienen voor het bereiken daarvan vier stappen in een specifieke volgorde te worden doorlopen.

Lees hier meer over het stappenplan om Lean en QRM doelen te bereiken »

Instrumenten voor Lean en QRM

Om Lean en QRM in de bouw toe te passen zijn enkele instrumenten beschikbaar bij wijze van hulpmiddel.

Lees hier meer over Instrumenten voor Lean en QRM in de bouw »