Stedelijke Transformatie


Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Dit zorgt met name in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen zal komen.

Met het programma Stedelijke Transformatie, dat op 30 oktober 2017 is gelanceerd, willen steden, marktpartijen en kennisinstituten plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties opschalen en versneld tot uitvoering brengen.

     
     
    

     

We nodigen u van harte uit om – samen met een betrokken wethouder – een binnenstedelijk transformatieproject in te dienen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie. Bouwend Nederland heeft er hard aan getrokken om dit programma tot stand te brengen. We zijn er dan ook trots op dat het programma in korte tijd zo’n brede (financiële) steun heeft verworven. Partners zijn naast Bouwend Nederland verder G32, G4, VNG, IPO, IVBN en NEPROM. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het programma financieel. Recentelijk sprak ook minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer haar steun uit voor dit programma.
                  


Het doel is versnelling en opschaling van de binnenstedelijke productie op concrete transformatielocaties. Het programma wil dat bereiken door kennisontwikkeling, kennisdeling, het opruimen van vertragende regelgeving en het ontschotten van overheidsgelden (bijvoorbeeld geld voor infrastructuur koppelen aan de woningproductie). Het biedt handvatten om op locatieniveau voor hele concrete en praktische knelpunten (bijvoorbeeld op terrein van parkeernormen, duurzaamheidsambities, bezwaarprocedures) tot oplossingen te komen.
                    


We roepen u op om een of meer binnenstedelijke transformatieprojecten voor dit programma in te dienen. Dat dient te gebeuren samen met de betrokken wethouder. In de folder en het aanmeldingsformulier kunt u er alles over lezen. Op de website Stedelijke Transformatie van Platform31, de uitvoerder van dit programma, vindt u meer informatie.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep. Want alleen wanneer de belangrijke projecten en partijen in dit programma participeren, kan het een succes worden. En dat is een essentiële stap in het vergroten van het (financiële) draagvlak voor deze grote opgave.
                         

  • Nieuwe kennis, ervaring en verbreding van uw netwerk
  • Handvatten om aan de slag te gaan
  • Geteste praktijkoplossingen
  • Mogelijkheden tot experimenteren
  • Uitwerking van dilemma’s dankzij samenwerking verschillende partijen 
                              

Mathieu van Rooij

E-mail: m.vanrooij@bouwendnederland.nl
Telefoon: 079 - 3 252 103

Bekijk het profiel van Tom op LinkedIn »
Volg Mathieu op Twitter »

             

Nieuws & actualiteit