Congres ‘Transformeren in verbinding met Maatschappelijke Opgaven'

Het jaarcongres ‘Transformeren in verbinding met Maatschappelijke Opgaven' zal plaatsvinden op donderdagmiddag 14 februari in Evoluon te Eindhoven. Het congres vindt plaats in het kader van het programma Stedelijke transformatie.

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om een enorme transformatie van onze steden. Een transformatie die niet alleen gaat over woningbouw. Ook veranderingen in mobiliteit, duurzaamheidsvraagstukken en een veranderende arbeidsmarkt zorgen voor grote uitdagingen in de stad. Tijdens het jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we gezamenlijk aan de slag om deze opgaven aan elkaar te verbinden. Hoe zorgen we voor versnelling van binnenstedelijke transformatieprojecten?
                 


U gaat aan de slag met concrete opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties in een van de themasessies:

● Reiswijzer gebiedsontwikkeling; met o.m. Helen Amerika en Roger Kersten (Akro Consult)
● Financiering bij onrendabele toppen; met o.m. Rebel Group en Rho adviseurs
● Versnipperd grondeigendom; met o.m. het Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil
en TU Delft
● Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility; met o.m. Vervoerregio Amsterdam
● Stedelijke ontwikkeling provincie Utrecht; met o.m. Menno Smit (provincie Utrecht)
● Energietransitie; met o.m. gemeente Zaanstad en Enexis

Meer informatie over het volledige programma met alle themasessies >>


Voor marktpartijen, gemeenten, corporaties en andere partijen die werken aan transformatieprojecten. 
                 


Meld u hier alvast aan voor het jaarcongres ‘Transformeren in verbinding met Maatschappelijke Opgaven'. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en leden van Bouwend Nederland, NEPROM en IVBN. Niet-leden betalen 150 euro (ex. BTW).Op de Dag van de Stad op 30 oktober 2017 gingen het ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN, Platform31 en de TU Delft van start met het programma Stedelijke Transformatie om woningbouw in bestaande steden te stimuleren en te versnellen. In het programma richten we ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken ruimte voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk spelen we in op actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Met het programma Stedelijke Transformatie gaan we:

  • Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen;
  • Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen;
  • Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen.