Congres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ zal plaatsvinden op donderdagmiddag 22 februari in De Rijtuigenloods te Amersfoort. Het congres vindt plaats in het kader van het programma Stedelijke transformatie.

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. En die is complex: het zijn lange processen met veel partijen. Het gaat over woningbouw, maar raakt ook aan bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Hoe versnellen we de transformatie? En hoe gaan we met al deze opgaven om binnen het transformatievraagstuk?
                 


U gaat aan de slag met concrete casussen waarin u kijkt naar de opgaven bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in steden en dorpen. U krijgt praktische voorbeelden, handvatten en mogelijkheden om verder te gaan met uw eigen transformatieproject.
                     


Voor gemeenten, bouwondernemingen, projectontwikkelaars en andere partijen die werken aan transformatieprojecten.
                 


Meld u hier alvast aan voor het eerste jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Klik hier om aan te melden voor het congres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie' »

Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en leden van Bouwend Nederland, NEPROM en IVBN. Niet-leden betalen 150 euro (ex. BTW).Op de Dag van de Stad op 30 oktober 2017 gingen het ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN, Platform31 en de TU Delft van start met het programma Stedelijke Transformatie om woningbouw in bestaande steden te stimuleren en te versnellen. In het programma richten we ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken ruimte voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk spelen we in op actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Met het programma Stedelijke Transformatie gaan we:

  • Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen;
  • Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen;
  • Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen.