Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Veilig en gezond werken is belangrijk. Zeker in de bouw- en infrasector. Iedereen wil aan het eind van de dag weer veilig en gezond naar huis en aan het eind van z’n loopbaan gezond en fit met pensioen. Daarom is het zaak om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar blijven.

Veilig en gezond werken is een verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten. Werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers en de overheid. Samen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden, veilige gebouwen en veilige wegen, tunnels en bruggen. Concurreren op veiligheid vindt Bouwend Nederland onacceptabel. Veel liever ziet Bouwend Nederland dat bouwbedrijven, opdrachtgevers en ontwerpers zich in positieve zin op veiligheid onderscheiden.

Veilig werken

Veilig werken is en blijft een punt van aandacht in de bouw- en infrasector. Uit het Arbeidsongevallenrapport 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en ...
Lees meer

Veiligheid en gezondheid in de ontwerpfase

Veilig werken op de bouwplaats begint lang vóórdat er ook maar ergens bouwhekken staan. De opdrachtgever en de ontwerper spelen in de ...
Lees meer

Wetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandig-hedenbesluit zijn - vanzelfsprekend - het uitgangspunt voor het arbeids ...
Lees meer

Constructieve veiligheid

Het gaat in de bouw- en infrasector niet alleen om veilig werken tijdens het bouwproces. Het te bouwen werk moet ook in constructieve zin veilig zijn ...
Lees meer

Gevaarlijke stoffen

De bouw- en infrasector wordt zich steeds beter bewust van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Dat komt ook omdat hier door de overheid ...
Lees meerInteressante publicaties

  Opdrachtnemer - Handreiking rol en verwachting opdrachtnemer in ontwerpfase

  01 juni 2017

  Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Maar natuurlijk heeft u als uitvoerend bouwbedrijf hierbij ook een rol te spelen. Met deze brochure hopen wij u handvatten aan te reiken om in goed overleg met uw opdrachtgever invulling te geven aan de diverse verplichtingen in de ontwerpfase van een project. En zo hopen wij – samen met u – een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in onze sector.

  Download


  Opdrachtgever - Handreiking invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase

  01 juni 2017

  Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken geldt voor alle partners in de keten, dus ook – en misschien ook wel met name – voor de opdrachtgever. Met deze brochure willen wij u als opdrachtgever/ontwerper ondersteunen bij het voldoen aan uw verplichtingen in de ontwerpfase van een project. Daarmee hopen wij – samen met u – een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in onze sector.

  Download


  GBO Vakcertificaat: Glashelder!

  06 januari 2017

  Het GBO Vakcertificaat biedt opdrachtgevers de zekerheid dat het glas op de juiste manier wordt toegepast. Werkgevers in de glaszet- en glasmontagebranche hebben daarom het GBO Vakcertificaat in het leven geroepen. Ruim 100 leden werken met het GBO Vakcertificaat. Samen hebben de aangesloten bedrijven ruim 800 gekwalificeerde medewerkers.

  Lees deze publicatie

  Download


  Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?

  01 december 2016

  In deze brochure vindt u een overzicht van de eisen waaraan bouwkasten in een buitenopstelling voor een tijdelijke (bouw)aansluiting moeten voldoen. Het betreft bouwkasten met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère en een directe energiemeting op het laagspanningsnet. Het stellen van eisen aan  bouwkasten en het erop toezien dat hieraan wordt voldaan, past binnen het streven van de netbeheerder naar maximale veiligheid op en rond de bouwplaatsen in haar voorzieningsgebied.

  Download


  Veilige steigers: een hele klus

  14 november 2016

  Zoveel soorten bouwprojecten, zoveel soorten steigers. In de bouw, maar ook in de petrochemische industrie, de scheepsbouw, de chemie. Steigers zijn van levensbelang. Zowel voor de veiligheid van de mensen die ze monteren en erop werken als voor de kwaliteit van het project.

  Download


  BouwendNL 2015 - nummer 2

  26 maart 2015

  Nummer 2 van 2015 heeft als thema veiligheid meegekregen. En dan in de betekenis van 'safety'. Vanzelfsprekend komen dan asbest en kwarts aan bod, maar ook de manieren waarop lidbedrijven intern het veiligheidsbewustzijn stimuleren en de richtlijnen materieelsveiligheid waar Bouwend Nederland aan meewerkt. 'Off-thema' blikken we terug op de Bouwtafels en op de cursus Meer Werk, die Pieter van Moort daadwerkelijk meer werk opleverde.

  Lees deze publicatie

  Download


  Bouwprocesbepalingen van de Arbowet in een notendop

  18 februari 2015

  Download


  Veilig werken in de bouw - Hoe zit dat?

  18 februari 2015

  Download


  Samenwerken aan gezondheid en duurzame inzetbaarheid met STEP

  22 oktober 2013

  Het verzuim door rugklachten bedraagt gemiddeld rond de 60 dagen. Bij Heembouw hebben ze dit terug weten te brengen naar gemiddeld slechts 11 dagen. In een prettig gesprek met de manager Ledenvoordelen Roeland Contzé en Andrew Wiersma, beleidsadviseur Veilig en Gezond Samenwerken, vertelt Birgite Kasten-Lips ons hoe ze dit bij Heembouw hebben gerealiseerd en ook op welke wijze er wordt gebouwd aan de juiste cultuur in de onderneming om medewerkers langer inzetbaar te houden.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 5

  30 mei 2013

  In deze editie van BouwendNL ruim aandacht voor veiligheid. Een belangrijk thema voor alle partijen in de bouw en infra, en een van de voornaamste speerpunten van Bouwend Nederland. Veiligheid is namelijk een zaak van ons allemaal. Werkgevers, werknemers, opdrachtgevers,opdrachtnemers, de ontwerpers, de overheid, brancheorganisaties: allemaal kunnen we ons steentje bijdrage om deze sector een stuk veiliger te maken. Vanaf pagina 15 leest u er meer over.
  Eerder heeft u dan al een overzicht aangetroffen van alle deelnemende projecten aan de Dag van de Bouw, waarvan er twee zijn uitgelicht voor onze rubriek Bouw in Beeld. Op zaterdag 1 juni 2013 is het namelijk weer zover en zijn zo’n 230 projecten voor even toegankelijk voor het grote publiek. Wij wensen alle deelnemende projecten en bedrijven veel bezoekers toe!

  Download