Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. Binnen Bouwend Nederland heeft veiligheid topprioriteit en is een meerjarenprogramma actief. Ga naar onze themapagina over veilig werken »

Wat wil Bouwend Nederland?

 • Meer inzicht in ongevallencijfers, zodat risico’s inzichtelijk worden en maatregelen onderbouwd kunnen worden ontwikkeld
 • Verbeteren lerend vermogen in de sector

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Contact met o.a. ISZW over beschikbare gegevens
 • Onderzoek naar centraal registratie- en monitoringspunt van incidenten
 • Bijdrage leveren aan de Uniforme Meldapp
 • Verdiepend onderzoek naar specifieke risico’s in de bouw (vallen van hoogte, instortingsgevaar, aanrijdgevaar)
Veiligheid op de bouwplaats (Arbo)

Er gebeuren teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. Onze ambitie is: nul doden op onze bouwplaatsen.
Lees meer

Veiligheid in de omgeving van het bouwwerk

Wet en regelgeving (publiek en privaat): Arbowet (art. 10), Bouwbesluit (art. 8.2), Richtlijn Torenkranen, Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid
Lees meer

Gezond werken

Wet en regelgeving (publiek en privaat): Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling
Lees meer

Veiligheid van het bouwwerk (o.a. constructieve veiligheid)

Wet en regelgeving (publiek en privaat): Bouwbesluit (paragraaf 2.1), Eurocodes via NEN, wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw (WKB) en meer
Lees meer

Gevaarlijke stoffen

De bouw- en infrasector wordt zich steeds beter bewust van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Dat komt ook omdat hier door de overheid ...
Lees meerInteressante publicaties

  BNL special Veiligheid

  18 april 2019

  In deze BNL special Veiligheid staan we stil bij veiligheid. We hebben deze BNL special gemaakt met onze ambitie in het achterhoofd: nul doden op onze bouwplaatsen. Met deze BNL special Veiligheid willen we inspireren. Zowel experts op het gebied van veiligheid komen aan het woord als lidbedrijven.

  Lees deze publicatie

  Download


  Veiligheidsprogramma Bouwend Nederland in een notendop

  15 januari 2019

  Welke aannemer wil niet dat zijn personeel gezond thuis komt aan het eind van de werkdag? Datzelfde geldt natuurlijk voor onderaannemers, leveranciers, of voorbijgangers op de bouwplaats. Helaas zijn we afgelopen jaren een aantal keer opgeschrikt door ernstige incidenten. Het aantal ongevallen in de bouw blijft onverminderd hoog, en de bouw staat nog steeds in de top 3 van onveilige sectoren. eiligheid heeft daarom topprioriteit gekregen binnen Bouwend Nederland. In 2018 zijn we gestart met het meerjarenprogramma Veiligheid en dit loopt door in 2019 en 2020. Ook is al geruime tijd de Taskforce Arbeidsomstandigheden

  Download


  Opdrachtnemer - Handreiking rol en verwachting opdrachtnemer in ontwerpfase

  01 juni 2017

  Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Maar natuurlijk heeft u als uitvoerend bouwbedrijf hierbij ook een rol te spelen. Met deze brochure hopen wij u handvatten aan te reiken om in goed overleg met uw opdrachtgever invulling te geven aan de diverse verplichtingen in de ontwerpfase van een project. En zo hopen wij – samen met u – een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in onze sector.

  Download


  Opdrachtgever - Handreiking invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase

  01 juni 2017

  Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken geldt voor alle partners in de keten, dus ook – en misschien ook wel met name – voor de opdrachtgever. Met deze brochure willen wij u als opdrachtgever/ontwerper ondersteunen bij het voldoen aan uw verplichtingen in de ontwerpfase van een project. Daarmee hopen wij – samen met u – een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in onze sector.

  Download


  GBO Vakcertificaat: Glashelder!

  06 januari 2017

  Het GBO Vakcertificaat biedt opdrachtgevers de zekerheid dat het glas op de juiste manier wordt toegepast. Werkgevers in de glaszet- en glasmontagebranche hebben daarom het GBO Vakcertificaat in het leven geroepen. Ruim 100 leden werken met het GBO Vakcertificaat. Samen hebben de aangesloten bedrijven ruim 800 gekwalificeerde medewerkers.

  Lees deze publicatie

  Download


  Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?

  01 december 2016

  In deze brochure vindt u een overzicht van de eisen waaraan bouwkasten in een buitenopstelling voor een tijdelijke (bouw)aansluiting moeten voldoen. Het betreft bouwkasten met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère en een directe energiemeting op het laagspanningsnet. Het stellen van eisen aan  bouwkasten en het erop toezien dat hieraan wordt voldaan, past binnen het streven van de netbeheerder naar maximale veiligheid op en rond de bouwplaatsen in haar voorzieningsgebied.

  Download


  Veilige steigers: een hele klus

  14 november 2016

  Zoveel soorten bouwprojecten, zoveel soorten steigers. In de bouw, maar ook in de petrochemische industrie, de scheepsbouw, de chemie. Steigers zijn van levensbelang. Zowel voor de veiligheid van de mensen die ze monteren en erop werken als voor de kwaliteit van het project.

  Download


  BouwendNL 2015 - nummer 2

  26 maart 2015

  Nummer 2 van 2015 heeft als thema veiligheid meegekregen. En dan in de betekenis van 'safety'. Vanzelfsprekend komen dan asbest en kwarts aan bod, maar ook de manieren waarop lidbedrijven intern het veiligheidsbewustzijn stimuleren en de richtlijnen materieelsveiligheid waar Bouwend Nederland aan meewerkt. 'Off-thema' blikken we terug op de Bouwtafels en op de cursus Meer Werk, die Pieter van Moort daadwerkelijk meer werk opleverde.

  Lees deze publicatie

  Download


  Bouwprocesbepalingen van de Arbowet in een notendop

  18 februari 2015

  Download


  Veilig werken in de bouw - Hoe zit dat?

  18 februari 2015

  Download


  Samenwerken aan gezondheid en duurzame inzetbaarheid met STEP

  22 oktober 2013

  Het verzuim door rugklachten bedraagt gemiddeld rond de 60 dagen. Bij Heembouw hebben ze dit terug weten te brengen naar gemiddeld slechts 11 dagen. In een prettig gesprek met de manager Ledenvoordelen Roeland Contzé en Andrew Wiersma, beleidsadviseur Veilig en Gezond Samenwerken, vertelt Birgite Kasten-Lips ons hoe ze dit bij Heembouw hebben gerealiseerd en ook op welke wijze er wordt gebouwd aan de juiste cultuur in de onderneming om medewerkers langer inzetbaar te houden.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 5

  30 mei 2013

  In deze editie van BouwendNL ruim aandacht voor veiligheid. Een belangrijk thema voor alle partijen in de bouw en infra, en een van de voornaamste speerpunten van Bouwend Nederland. Veiligheid is namelijk een zaak van ons allemaal. Werkgevers, werknemers, opdrachtgevers,opdrachtnemers, de ontwerpers, de overheid, brancheorganisaties: allemaal kunnen we ons steentje bijdrage om deze sector een stuk veiliger te maken. Vanaf pagina 15 leest u er meer over.
  Eerder heeft u dan al een overzicht aangetroffen van alle deelnemende projecten aan de Dag van de Bouw, waarvan er twee zijn uitgelicht voor onze rubriek Bouw in Beeld. Op zaterdag 1 juni 2013 is het namelijk weer zover en zijn zo’n 230 projecten voor even toegankelijk voor het grote publiek. Wij wensen alle deelnemende projecten en bedrijven veel bezoekers toe!

  Download