Veiligheid van het bouwwerk (o.a. constructieve veiligheid)

Wet en regelgeving (publiek en privaat): Bouwbesluit (paragraaf 2.1), Eurocodes via NEN, wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw (WKB), Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningsconstructies, Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid en Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

Wat wil Bouwend Nederland?

 • Bevorderen dialoog opdrachtgever - aannemer
 • Constructieve veiligheid verantwoordelijkheid van de gehele keten (opdrachtgever, adviseur, aannemer, onderaannemer, leverancier)
 • Veiligheid uit de concurrentiesfeer
 • Centrale regisseur m.b.t. constructieve veiligheid moet economisch onafhankelijke en gezaghebbende positie innemen (voorbeeld Pr├╝fstatiker in Duitsland)
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de centrale regisseur constructieve veiligheid regelen via publiekrechtelijke regelgeving. Bij privaatrechtelijke weg (algemene voorwaarden) afwijking en aansprakelijkheidsbeperking mogelijk
 • WKB geen oplossing in verband met beperkte kennis en opdracht kwaliteitsborger

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Diverse (regionale) bijeenkomsten rondom constructieve veiligheid en dialoog opdrachtgever – aannemer
 • Initiatief tot gesprek met ketenpartners
 • Naar aanleiding van dit gesprek gezamenlijk ontwikkelen van activiteiten t.a.v. de integrale verantwoordelijkheidsverdeling m.b.t. constructieve veiligheid
 • Actieagenda constructieve veiligheid
 • Campagne Bewust Veilig Iedere dag
 • Organisatie Bewust Veilig-dag
 • Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals bijvoorbeeld van VN ConstructeursContactpersonen

Reina Uittenbogaard-de Keyser

Juridisch Adviseur

Jack Ruibing

Veiligheidsambassadeur

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  BNL special Veiligheid

  18 april 2019

  In deze BNL special Veiligheid staan we stil bij veiligheid. We hebben deze BNL special gemaakt met onze ambitie in het achterhoofd: nul doden op onze bouwplaatsen. Met deze BNL special Veiligheid willen we inspireren. Zowel experts op het gebied van veiligheid komen aan het woord als lidbedrijven.

  Lees deze publicatie

  Download


  Veiligheidsprogramma Bouwend Nederland in een notendop

  15 januari 2019

  Welke aannemer wil niet dat zijn personeel gezond thuis komt aan het eind van de werkdag? Datzelfde geldt natuurlijk voor onderaannemers, leveranciers, of voorbijgangers op de bouwplaats. Helaas zijn we afgelopen jaren een aantal keer opgeschrikt door ernstige incidenten. Het aantal ongevallen in de bouw blijft onverminderd hoog, en de bouw staat nog steeds in de top 3 van onveilige sectoren. eiligheid heeft daarom topprioriteit gekregen binnen Bouwend Nederland. In 2018 zijn we gestart met het meerjarenprogramma Veiligheid en dit loopt door in 2019 en 2020. Ook is al geruime tijd de Taskforce Arbeidsomstandigheden

  Download