Veiligheid en gezondheid in de ontwerpfase

Veilig werken op de bouwplaats begint lang vóórdat er ook maar ergens bouwhekken staan. De opdrachtgever en de ontwerper spelen in de ontwerpfase een belangrijke rol in het wegnemen van veiligheid- en gezondheidsrisico’s op de bouwplaats.

Door in de ontwerpfase de juiste keuzes te maken, kunnen onveilige of ongezonde werksituaties in de uitvoeringsfase en gebruikersfase worden voorkomen. De opdrachtgever en de ontwerper moeten in het ontwerp mogelijke gevaren zoveel mogelijk bij de bron elimineren of, als dat niet mogelijk is, overgaan tot collectieve maatregelen. Bij de keuze van materialen dient te worden gelet op gewicht, vorm, afmetingen en giftigheid.

Zo staat het in het Arbobesluit. Alle partijen in de keten hebben dus een verantwoordelijkheid voor veiligheid. Bouwend Nederland constateert dat ontwerpers en opdrachtgevers deze verantwoordelijkheid weliswaar steeds serieuzer nemen, maar dat er nog veel werk te verzetten is.

Een voorbeeld. Het Aanbestedingsinstituut monitort veiligheids-en gezondheidsplannen in RAW-bestekken bij openbare aanbestedingen. Op basis van alle 170 RAW-bestekken van het eerste kwartaal van 2014 is geconstateerd dat 80% van de verplichte V&G-plannen niet op orde is.Contactpersoon

Joost Fijneman

Hoofd Bouwend Nederland Advies en plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  Bouwprocesbepalingen van de Arbowet in een notendop

  18 februari 2015

  Download


  V&G Ontwerpwijzer

  04 april 2013

  Naslagwerk veilig en gezond bouwen en onderhouden.

  Download


  Leidraad V&G Verplichtingen

  04 april 2013

  Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten.

  Download