Veiligheid in de omgeving van het bouwwerk

Wet en regelgeving (publiek en privaat): Arbowet (art. 10), Bouwbesluit (art. 8.2), Richtlijn Torenkranen, Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid.

Wat wil Bouwend Nederland?

 • Bevorderen dialoog opdrachtgever - aannemer
 • Veiligheid aan de voorkant: al in ontwerpfase aandacht voor (omgevings)veiligheid
 • Centrale regisseur m.b.t. omgevingsveiligheid moet economisch onafhankelijke en gezaghebbende positie innemen
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de centrale regisseur omgevingsveiligheid regelen via publiekrechtelijke regelgeving. Bij privaatrechtelijke weg (algemene voorwaarden) afwijking en aansprakelijkheidsbeperking mogelijk. Daarnaast veel externe partijen betrokken (omwonenden, winkeliers, wegbeheerder, openbaar vervoersbedrijven)
 • Positief over Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Maar risicoafweging t.a.v. omgevingsveiligheid nog niet verankerd in regelgeving

Wat doet Bouwend Nederland?

 • Diverse (regionale) bijeenkomsten rondom omgevingsveiligheid en dialoog opdrachtgever - aannemer
 • Aanbieden van vouchers voor veiligheidsadvies in bouwteamsituatie, zodat risico’s voor (omgevings) veiligheid in een vroeg stadium kunnen worden geadresseerd.
 • Afstemming met de Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht om risicomatrix onderdeel te laten uitmaken van het Bouwbesluit
 • Campagne Bewust Veilig Iedere dag
 • Organisatie Bewust Veilig-dag
 • Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals bijvoorbeeld van het Rijksvastgoedbedrijf


Contactpersonen

Reina Uittenbogaard-de Keyser

Juridisch Adviseur

Jack Ruibing

Veiligheidsambassadeur

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  Veiligheidsprogramma Bouwend Nederland in een notendop

  15 januari 2019

  Welke aannemer wil niet dat zijn personeel gezond thuis komt aan het eind van de werkdag? Datzelfde geldt natuurlijk voor onderaannemers, leveranciers, of voorbijgangers op de bouwplaats. Helaas zijn we afgelopen jaren een aantal keer opgeschrikt door ernstige incidenten. Het aantal ongevallen in de bouw blijft onverminderd hoog, en de bouw staat nog steeds in de top 3 van onveilige sectoren. eiligheid heeft daarom topprioriteit gekregen binnen Bouwend Nederland. In 2018 zijn we gestart met het meerjarenprogramma Veiligheid en dit loopt door in 2019 en 2020. Ook is al geruime tijd de Taskforce Arbeidsomstandigheden

  Download


  Bouwprocesbepalingen van de Arbowet in een notendop

  18 februari 2015

  Download


  V&G Ontwerpwijzer

  04 april 2013

  Naslagwerk veilig en gezond bouwen en onderhouden.

  Download


  Leidraad V&G Verplichtingen

  04 april 2013

  Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten.

  Download