Functiewaardering

Bouwend Nederland wil een passend en modern systeem voor functiewaardering en beloning, dat de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid ondersteunt en budgetneutraal ingevoerd kan worden. Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem bijna veertig jaar oud is en functies en functieomschrijvingen niet meer actueel zijn. Daarbij is de beloningsstructuur in het huidige systeem met name voor bouwplaatspersoneel gebaseerd op diploma’s die werknemers behaald hebben en niet op taken en verantwoordelijkheden. In de loop der jaren is ook een scheefgroei in het beloningssysteem opgetreden. Cao-partijen zijn inmiddels al een tijdje bezig met het nieuwe functie- en loongebouw. Wat is er in die tijd gebeurd? Hoe is de stand van zaken nu? Hoe gaat het verder? En, wanneer zijn het nieuwe functie- en loongebouw klaar? Antwoorden op deze vragen vindt u in dit filmpje.

 

Vraag
Jullie zijn al in 2012 begonnen. Waarom moet het zo lang duren?

Antwoord
Allereerst omdat we het zorgvuldig willen doen. Een functie- en loongebouw is immers één van de kernpunten van de cao en raakt direct aan de portemonnee van zowel bedrijven als werknemers. We willen iets maken waar iedereen in de branche straks weer vele jaren mee vooruit kan.
Daarnaast is het ook gewoon een hele grote klus: het gaat om een bedrijfstak met meer dan 100.000 werknemers en heel veel uiteenlopende functies die goed geanalyseerd, beschreven en gewaardeerd moesten worden. En je komt, zoals bij ieder project, soms ook onverwachte dingen tegen waar je, gezamenlijk, oplossingen voor moet zoeken. Ook dat kost tijd.
---

Vraag
Jullie zeggen dat er nieuwe functiebeschrijvingen zijn, die zijn getoetst door werknemers en bedrijven. Maar ik heb hier zelf niets van gemerkt. Zijn de functies in mijn bedrijf aan bod gekomen?

Antwoord
Het is uiteraard onmogelijk om alle functies in de sector te beschrijven en op te nemen in de cao. Dat is in de huidige cao ook niet zo. De beschreven functies vormen een representatieve afspiegeling van het werk in de sector. Er hebben onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden met leidinggevenden en medewerkers bij vele verschillende bedrijven in verschillende regio’s. De vakbonden hebben hun leden in de gelegenheid gesteld de functiebeschrijvingen te toetsen aan de werkelijkheid. Werkgevers hebben een bijeenkomsten in het hele land gehouden waar de functielijsten en later de functieomschrijvingen besproken zijn. Bij de waardering (weging van de zwaarte) van de functies zijn deskundigen van zowel werkgevers als vakbonden betrokken geweest. Het resultaat is een representatief bestand van “referentiefuncties”, met behulp waarvan straks bijna alle functies in de sector kunnen worden ingedeeld.
---

Vraag
Kan ik die nieuwe functiebeschrijvingen en hun waardering nu al ergens inzien?

Antwoord
Nee. We vertelden in het filmpje al dat het nieuwe functiegebouw niet past bij de huidige loongebouwen. We moeten dus nu een nieuw loongebouw ontwikkelen. Omdat het één heel nauw samenhangt met het ander, willen we nu dus nog niet het functiegebouw apart presenteren.
---

Vraag
Jullie zeggen in het filmpje dat het nieuwe functiegebouw niet goed past bij het bestaande loongebouw en dat voor functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Waarom is dat en hoe kan dat?

Antwoord
In de huidige situatie zijn er twee loongebouwen (voor bouwplaatspersoneel en voor UTA-personeel) die sterk van elkaar verschillen qua opzet en opbouw. Die sluiten aan op de twee huidige functiegebouwen. Voor de nieuwe situatie ligt er voorlopig één functiegebouw waarin zowel bouwplaatsfuncties als UTA-functies zijn opgenomen. Bij het inpassen van de functiegroepen (niveaus) uit het nieuwe functiegebouw in de twee huidige loongebouwen bleek dat dit niet aansloot op de bestaande loongroepen en loonschalen.
---

Vraag
Jullie zeggen dat voor de nieuwe functiegroepen een nieuwe beloning moet worden vastgesteld. Wat betekent dat straks voor mij als werkgever?

Antwoord
De werkzaamheden veranderen niet. Het kan wel zijn dat de naam van de functie verandert. Het betekent dat u als werkgever heel goed moet kijken welke van de nieuwe functieomschrijvingen het beste past bij de werkzaamheden van uw werknemers. Daarna zult u al uw werknemers in de nieuwe loongroepen moeten indelen. Daarvoor komen straks duidelijke spelregels. Ook komen er overgangsregelingen. Maar daarover moet nog door cao-partijen worden onderhandeld.
Wanneer het zover is zal Bouwend Nederland zal Bouwend Nederland haar leden uitgebreid voorlichten hoe zij dit kunnen aanpakken en helpen bij de invoering van het nieuwe functie- en loongebouw.
---

Vraag
Eigenlijk zeggen jullie niet zo veel. Ik hoor alleen dat jullie ergens mee bezig zijn, maar zie verder weinig concrete informatie in het filmpje. Hoe zit dat?

Antwoord
In feite is het nieuwe functiegebouw gereed en zijn we nu net begonnen aan het ontwikkelen van een nieuw loongebouw. Maar het één hangt nauw samen met het ander. Daarom kunnen we nu bijvoorbeeld nog niet het functiegebouw apart presenteren. Maar we vinden het wel van belang dat iedereen in de bouw- en infrasector alvast weet wat er speelt en wat er aan zit te komen.
---Contactpersoon

Fenneken Lamaker

Beleidsadviseur