Modern personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid

Doel: Het ondersteunen van leden bij het voeren van een modern personeelsbeleid. Duurzame inzetbaarheid vormt een onderdeel daarvan. Goede arbeidsomstandigheden, mogelijkheden voor her- om- en bijscholing, gezondheid bevorderende maatregelen dragen ertoe bij dat werknemers langer actief in het arbeidsproces kunnen participeren. In de nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid is een individueel budget voor duurzame inzetbaarheid geïntroduceerd. Bouwend Nederland wil haar leden ondersteunen bij het implementeren van deze afspraken.

Direct naar de themapagina over Duurzame inzetbaarheid »

Modern personeelsbeleid geeft invulling aan de manier waarop bedrijven in de bouw en infra invulling geven aan de duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Daarbij anticiperen ze op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij om zo ook de bedrijfsontwikkeling te ondersteunen. Ieder bedrijf doet dat op zijn eigen manier die past bij de grootte van het bedrijf, de bedrijfscultuur, de specialisatie van het bedrijf en de bedrijfsdoelstellingen. Bouwend Nederland helpt daarbij.

Bouwend Nederland organiseert daartoe informatiebijeenkomsten en workshops voor haar leden. Bouwend Nederland heeft een uitgebreide kennisbank over personeel en arbeid, met daarin veel direct in de bedrijfsvoering toepasbare informatie, check-lists, voorbeeldbrieven, modelcontracten en andere handige instrumenten voor personeelsbeleid.

Themapagina Duurzame inzetbaarheid

Bouw en infra zijn mensenwerk; zonder mensen wordt er niets gebouwd. Op dit moment zijn juist de mensen een knelpunt in de uitvoering; het is moeilijk om aan genoeg en de juiste mensen te komen. De medewerkers die je nodig hebt, moet je dus zien te houden. Dat betekent dat je je medewerkers ondersteunt om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar u zult hen ook moeten boeien en binden, zodat die duurzaam inzetbare medewerkers in uw bedrijf blijven werken.

Klik hier om naar de themapagina over Duurzame inzetbaarheid te gaan »

Meer informatie

Klik hier voor informatie over:

Instroom - indienstreding van personeel
Doorstroom - behoud van personeel
Uitstroom - einde dienstverband
Personeel en organisatie diversen: o.a. arbo, verzuim, medezeggenschap enz.Contactpersoon

Fenneken Lamaker

Beleidsadviseur

Interessante publicaties

  BouwendNL Duurzame inzetbaarheid

  30 november 2017

  Deze BouwendNL Special staat volledig in het teken van Duurzame Inzetbaarheid en Goed Werkgeverschap, oftewel: Wat doen bouw- en infrabedrijven op het gebied van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers? Experts en bouwbedrijven zelf komen aan het woord over de DIA, de Bouw- en Infrabuffetten, veiligheid en het motiveren van medewerkers.

  Lees deze publicatie

  Download


  De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

  22 februari 2017

  Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en Financi├źn.

  Download


  Flyer Samenwerken om aan de slag te blijven

  02 november 2016

  Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

  Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
  • Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
  • Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
  • Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

  In deze flyer leest u wat de sector doet om de mensen duurzaam inzetbaar te houden en wat u in uw bedrijf zelf kunt doen.

  Download


  Leergang Praktisch Personeelsbeleid 2015

  13 januari 2015

  Voor ondernemers in de bouw & infra heeft Bouwend Nederland het handboek ‘Praktisch Personeelsbeleid’ gemaakt. Op basis van dat handboek is de leergang Praktisch Personeelsbeleid ontwikkeld: een reeks van reeks van vijf workshops, gericht op deelnemers zonder P&O-achtergrond. In deze workshops maakt u kennis met een aantal (basis)onderdelen van personeelsbeleid: organisatie- en functiebeschrijvingen, werving en selectie, functioneren en beoordelen en uitstroom.

  Download


  BouwendNL 2014 - nummer 7

  11 december 2014

  Traditioneel worden investeringen in human resources management als kosten gezien. Deze editie van BouwendNL laat zien dat investeringen in HR juist tot een hoger rendement leiden. Daarnaast komt een groot aantal HR-tools van Bouwend Nederland voorbij. Van de Rekentool WKR tot de handleiding WKA en van de Loonkostencalculator tot de HR-Weegschaal.

  Lees deze publicatie

  Download