Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar veel geld in omgaat. Pensioen gaat meestal over later, maar is niet van later zorg. Bouwend Nederland vindt dat pensioen goed geregeld moet zijn, maar wel tegen een aanvaardbaar kostenniveau.

Een beste regeling met een gemaximeerde premie


Door de constructieve inzet van Bouwend Nederland kent de bouw een van de beste pensioenregelingen van Nederland. Met 1,875% opbouw bij een pensioenleeftijd van 67 jaar wordt alle fiscale ruimte voor pensioenopbouw benut. Bovendien het is nabestaandenpensioen vanaf 2015 fors verbeterd en ontvangt de partner van de na 2014 overleden deelnemer 70% van het te bereiken ouderdomspensioen.
De premie in 2016 is voor het ouderdomspensioen vastgesteld op 20,2% van de pensioengrondslag en is tot en met 2019 op dit niveau gemaximeerd.


7 betrokken cao-tafels

De ouderdomspensioenregeling van bpfBOUW geldt inmiddels voor de werkgevers en werknemers onder 7 cao’s: Bouw, Timmerfabrieken, Afbouw, Natuursteen, Bikudak, Betonmortel en Baksteen.

premieheffing 55-aanvullingsregelingen stopt na 2020

Na de afschaffing van de fiscale facilitering voor VUT en Vroegpensioen (2006) hebben cao-partijen in de diverse sectoren aanvullingsregelingen in het leven geroepen. Deze regelingen maakten het voor de toen aanwezige werknemers onder voorwaarden toch nog mogelijk om met vervroegd pensioen te kunnen laten gaan. Het draagvlak voor deze 55-aanvullingsregelingen staat echter onder druk. Veel werknemers realiseren zich te moeten betalen voor collega's, zonder dat ze zelf ooit aanspraak kunnen maken. Immers alle deelnemers dragen de premie, maar slechts een deel maakt aanspraak. De premieheffing voor deze 55-aanvullingsregelingen zal, hoe dan ook, na 2020 worden stopgezet. Bouwend Nederland wil met vakbonden zoeken naar mogelijkheden om deze regelingen tot een goed einde te brengen.

Werkgevers kunnen via bpfBOUW nu ook excedent pensioen aanbieden

Naast de verplichtgestelde pensioenregeling voor werknemers in de bouw met een salaris tot 57.488,28 euro (2016) en rekening houdend met een bodemloon van 12.952,16 euro (2016), kent bpfBOUW ook een facultatieve excedentregeling voor deelnemers met jaarsalarissen tot 101.519 euro (2016) en een facultatieve netto-pensioenregeling voor deelnemers met een jaarsalaris boven de 101.519 euro.
Nadere informatie is terug te lezen in onze brochure:“Pensioenregeling bpfBOUW staat als een huis."

Interessante links

Einde dienstverband door pensionering

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijdInteressante publicaties

  Pensioenregeling BPF-bouw staat als een huis!

  11 september 2015

  Een goed pensioen tegen een aanvaardbaar kostenniveau voor de bouwsector. Dat is waar Bouwend Nederland zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Een pensioenregeling waar de werknemers en werkgevers trots op mogen zijn. Door de constructieve inzet van Bouwend Nederland kent de bouw vanaf 1 januari 2015 een van de beste pensioenregelingen van Nederland.

  Download


  Bouwpensioen

  28 februari 2013

  Wat is pensioen?

  Download