Railinfrastructuur

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte Cao van kracht, de Cao Railinfrastructuur (RIS). De onderhandelingen worden vanuit Bouwend Nederland gevoerd door de vakgroep Railinfra (VRI). Naast de VRI maakt ook Strukton Rail als zelfstandige partij deel uit van de werkgeversdelegatie. Van vakbondszijde wordt onderhandeld door FNV Bondgenoten, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps.

De Cao Railinfrastructuur dient te passen bij de huidige (markt)omstandigheden, waardoor meer flexibiliteit en verhoging van de productiviteit wordt gerealiseerd.
Tijdens de Cao-onderhandelingen van 2011 hebben Cao-partijen gezamenlijk een document opgesteld, waaruit de noodzaak tot modernisering van de Cao Railinfrastructuur bleek. Vervolgens is dit moderniserings-traject verder uitgewerkt in het zogenaamde Wasstraat-project.

Sinds medio 2014 is de huidige Cao Railinfrastructuur geĆ«indigd. De onderhandelingen over een nieuwe Cao verlopen uitermate stroef. Het belangrijkste knelpunt in de besprekingen ligt op het vlak van de modernisering van de Cao: werkgevers willen daar nu echt werk van maken.


Klik hier voor meer informatie over de vakgroep Railinfra.Contactpersoon

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid

Interessante publicaties

    Spoorboekje - Werken aan het spoor

    11 februari 2013

    Dit boekje bevat beknopte informatie over de organisaties actief op het Nederlandse spoor, toelichting op de onderdelen die u heeft bezocht en contactgegevens van directies en public affairs adviseurs in het geval u een nadere toelichting of meer informatie wenst.

    Download