Duurzaamheidsinstrumenten

Standpunten: Duurzaamheid is een containerbegrip. Belangrijk is dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen bespreken op welke duurzame aspecten in het project de focus ligt. En of, en hoe, deze vastgelegd of gemeten worden.

 • Streef naar uniformiteit in toe te passen instrumenten per deelmarkt.
 • Los knelpunten in vigerende duurzaamheidsinstrumenten, in plaats van alternatieve instrumenten te ontwikkelen.
 • Zorg voor uniforme onderliggende uitgangspunten die in alle duurzaamheidsinstrumenten gebruikt worden.
 • Benut kansen die duurzaamheidsinstrumenten bieden, o.a.: afstemming ketenpartners, focus in duurzaamheidsambities, inzicht in duurzaamheidsaspecten ontwerpvarianten, aantonen gezonder zuiniger en/of toekomstbestendiger bouwwerk (waarde vastgoed).

Er komen steeds meer duurzame instrumenten in de bouw. Rekentools voor bouwdelen, bouwwerken en gebieden. Keurmerken van producten en processen. En normen, richtlijnen en certificaten voor duurzaam management en bedrijfsvoering.

Door de veelheid aan instrumenten zien veel bedrijven en opdrachtgevers soms “door de bomen het bos niet meer”. Verschillende opdrachtgevers vragen voor hetzelfde product of proces soms verschillende instrumenten. Dit leidt tot onnodige administratieve kosten en lasten. Belangrijk is dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen bespreken op welke duurzame aspecten in het project de focus ligt. En of, en hoe, deze vastgelegd worden. Maar duurzaamheidsinstrumenten kunnen ook door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikt worden om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan over waar in het project de duurzaamheidsfocus ligt.

Ook bieden duurzaamheidsinstrumenten kansen in een vroeg stadium na te denken over toekomstig beheer en onderhoud. Opdrachtgevers kunnen zo beter kiezen voor een financiële beoordeling op basis van de totale levensduur van een gebouw. In plaats van een eenzijdige beoordeling op ontwerp en realisatiekosten wordt ook gekeken naar de onderhouds- en exploitatiekosten en de opbrengsten. Deze “Total Costst of Ownership” (TCO) benadering kan leiden tot een andere afweging van investeringen

Bouwend Nederland heeft voor haar leden een MKB MVO zelfscan ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven snel inzichtelijk maken wat zij aan MVO doen en waar nog kansen liggen. Dit is een goede basis voor een gesprek tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers. Omdat vaak wordt gevraagd naar de inzet op MVO, is gekozen voor een MVO (people-planet-profit) scan en geen duurzaamheidsscan (planet-profit). Klik hier voor de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland.

(Bouw) materialen en producten  

Binnen de verduurzaming van (bouw)materialen vinden veel innovaties plaats. Ook komen er meer duurzame materialen met een certificaat. Zie ook het tabblad Circulaire Economie. En er zijn verschillende keurmerken die voor duurzame bouwproducten worden gebruikt, zie www.aantoonbaarduurzaambouwen.nl/keurmerken

Utiliteit

Het BREEAM-NL certificaat, een veelgebruikte beoordelingsmethode voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze methode is 20 jaar geleden in Groot-Brittannië ontwikkeld. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft als doelstelling duurzaamheid praktisch en meetbaar te maken. Zij hebben het BREEAM keurmerk vernederlandst. Er zijn 4 BREEAM-NL keurmerken; gebiedsontwikkeling, nieuwbouw & renovatie, in-use en sloop & demontage. Deze keurmerken gaan in op een groot aantal duurzame prestaties. Sinds de introductie in 2010 zijn circa 750 projecten gecertificeerd. Voor meer informatie over BREEAM-NL en voorbeeldprojecten zie: www.breeam.nl/. Bouwend Nederland heeft een Informatieblad "BREEAM-NL voor bouwbedrijven" gepubliceerd. 

Naast BREEAM NL wordt GPR Gebouw (W/E adviseurs) gebruikt. W/E adviseurs (GPR) en DGBC (BREEAM-NL) hebben, waar mogelijk, de tools geharmoniseerd. BREEAM NL en GPR Gebouw hanteren voor Energie en Milieu dezelfde methoden als basis voor de beoordelingen. Maar een aantal BREEAM thema's, zoals; gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, maken geen onderdeel uit van GPR Gebouw. GPR Gebouw is vooral een hulpmiddel om duurzaamheid snel meetbaar en bespreekbaar te maken, en zet in op gebruiksgemak. Binnen een halve dag is het prestatieniveau van een ontwerp of een bestaand gebouw inzichtelijk. En GPR Gebouw is een hulpmiddel voor het maken van keuzes in het ontwerpproces. Zie www.gprgebouw.nl/

Daarnaast zijn er binnen de utiliteit nog andere tools, zoals bv LEED, de Amerikaanse methodiek voor het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen. Zie ook www.aantoonbaarduurzaambouwen.nl/ 

Woningbouw  

In de woningbouw wordt BREEAM-NL zeer beperkt toegepast. GPR Gebouw wordt in woningbouwprojecten meer toegepast. De tool is eenvoudiger en goedkoper. Er hoeft geen certificaat aangevraagd te worden, maar kan ook alleen als hulpmiddel bij het ontwerp worden gebruikt. Voor de particuliere renovatiemarkt is de EnergiePrestatieGarantie van Bouwgarant een goede tool om woningbezitters de beoogde energiebesparing te garanderen, zie www.bouwgarant.nl/zekerheid-garantie 

GWW 

Veel opdrachtgevers zetten de CO2-Prestatieladder in als fictieve gunning bij een aanbesteding. De CO2-Prestatieladderladder stimuleert bedrijven hun CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe reductiemaatregelen en deze uit te voeren. De CO2 Prestatieladder wordt beheerd en doorontwikkeld door SKAO. Deelnemers aan de CO2-Prestatieladder nemen deel aan (keten-)initiatieven en/of sectorbrede reductieprogramma's. Afhankelijk van het niveau op de ladder dienen bedrijven aan te geven aan welk initiatief zij deelnemen of waarvan zij initiatiefnemer zijn. Of aan welk sector brede CO2-reductieprogramma zij werken. Op de site van SKAO staan initiatieven en sectorbrede CO2- reductieprogramma’ s die succesvol door bedrijven zijn opgevoerd. Deze voldoen niet altijd voor alle bedrijven. De Certificerende Instelling controleert altijd de individuele bijdrage (deelname) van bedrijven aan het initiatief of sector brede reductieprogramma. Een van de ketenintiateven betreft het Nieuwe Draaien (zie factsheet onder publicaties) Zie voor de lijst van keteninitiatieven en sectorbrede reductieprogramma; s de site van SKAO: www.skao.nl/Initiatieven-en-programmas

Naast de CO2-Prestatieladder wordt in de GWW op projectniveau DuboCalc gebruikt. DuboCalc berekent de milieueffecten van materialen vanaf winning t/m sloop van een GWW werk. De effecten worden met de ‘schaduwprijsmethode’ tot één getal omgerekend: de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde). Deze MKI-waarde geeft de milieubelasting aan. Hiermee kunnen ontwerpers milieuprofielen berekenen van ontwerpalternatieven. Tevens zijn de MKI-waarden goed te gebruiken bij de beoordeling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Rijkswaterstaat voert de milieukwaliteit als EMVI-criterium geleidelijk in. RWS wil duurzaamheid meer een rol laten spelen bij de inkoop. Zodanig dat dit het verschil kan maken. De verwachting is dat andere GWW opdrachtgevers RWS hierin gaan volgen. DuboCalc wordt op dit moment doorontwikkeld. Rijkswaterstaat heeft het beheer en onderhoud van DuboCalc voorjaar 2015 voor vijf jaar gegund aan Cenosco, een softwarebedrijf uit Den Haag. Zie voor meer informatie de site van Rijkswaterstaat Zie de site van Rijkswaterstaat voor meer informatie over DuboCalc

Relevante linksContactpersoon

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid

Interessante publicaties

  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download


  Informatieblad Het Nieuwe Draaien

  18 december 2014

  Het Nieuwe Draaien: Bespaar brandstof- en kosten!
  “Het Nieuwe Draaien” is het slim toepassen van “Het Nieuwe Rijden” op bouwmachines. Pilots laten zien dat dit tot een brandstof- en kostensparing van 10% kan leiden.
  Bovendien kan Het Nieuwe Draaien een bijdrage leveren aan CO2 doelen voor de CO2 prestatieladder.
  En invulling geven aan de eis van de CO2 prestatieladder om deel te nemen aan een reductieprogramma met een NGO;

  Download


  Informatieblad BREEAM voor bouwbedrijven

  06 november 2013

  BREEAM-NL is een beoordelingsmethode die de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden bepaalt. Leden van Bouwend Nederland krijgen steeds vaker met de BREEAM methodiek te maken. Daarom heeft Bouwend Nederland MAT25, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzaam vastgoed, opdracht verleend een informatieblad BREEAM-NL voor bouwbedrijven op te stellen.
  Onderstaand een korte introductie door Stefan van Uffelen, directeur DGBC. De DGBC beheert en ontwikkelt BREEAM-Nl.

  Download


  Standpunten Duurzaam Inkopen Bouwend Nederland

  26 maart 2013

  Deze publicatie bevat de 10 stanpunten duurzaam inkopen van Bouwend Nederland.

  Download