Bevorderen ketensamenwerking

Bouwend Nederland geeft ketenspelers die investeren in keteninitiatieven ruim baan. Voorwaarde is wel dat wordt ingezet op project ongebonden samenwerking. Hiermee wordt bedoeld dat deze investeringen inzetbaar zijn op meerdere projecten en dus voor een lange termijn zijn ontworpen.

Situatie

Ketensamenwerking is een van de nieuwe modewoorden van de afgelopen jaren. Partijen die erover praten maar niet investeren zijn er veel. Gelukkig zijn er ook partijen die in de praktijk waar maken wat zij zeggen. Bouwend Nederland stelt echter vast dat een grote groep wel aan de slag wil maar niet de vaardigheden of het overzicht bezit om daadwerkelijk te starten.

Consequenties

Koplopers die op de juiste manier investeren krijgen van Bouwend Nederland de mogelijkheid om dit kenbaar te maken aan de markt via media, bijeenkomsten, ect. Dit biedt andere bedrijven die nog stappen moeten gaan zetten een bron aan informatie waaruit zij kunnen putten. Er wordt hierbij uitdrukkelijk gekeken naar de bouwsector als geheel. Om dit te verwezenlijken stemmen wij af met opdrachtgevers, collega branche organisaties en kennisinstituten. Voor een aantal ontwikkelingen in de markt geldt dat er nader onderzoek moet worden gedaan om een beweging te kunnen veroorzaken. Ook hiervoor zetten wij ons in tot het moment dat de markt dit zelf oppakt.

Standpunt

Partijen die willen investeren in projectonafhankelijke samenwerking kunnen rekenen op de steun van Bouwend Nederland.Contactpersoon

Arjan Walinga

Accountmanager Bouw Klein

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  BNL special Marktvisie

  31 mei 2018

  In deze BNL special staat de Marktvisie centraal. Met concrete voorbeelden wordt het effect en idee van de Marktvisie verteld. Zowel vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers. Lees onder meer over gedragsverandering, het mkb-convenant, project DOEN2, Workshop Marktvisie in de praktijk, het risicofonds en het optimalisatie initiatief en bijzondere werksessies.

  Lees deze publicatie

  Download


  Juridische handvatten voor ketenintegratie

  12 februari 2014

  Deze brochure is opgesteld om ketenintegratie in de bouwsector te stimuleren en meer in het bijzonder om duidelijkheid te scheppen over een aantal basale, juridische vragen die dikwijls in verband met ketenintegratie opdoemen.

  Download