Logistiek in de bouw

De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwer, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden voor de sector zijnde kosten, congestie en CO2 uitstoot.

Situatie

De verschuiving van bouwactiviteiten van buitenstedelijk naar binnenstedelijk verhoogt de noodzaak van een efficiëntere logistiek omdat steden dichtslibben en de ruimte op de bouwplaats te klein is om grote werkvoorraden op te slaan. Vanuit deze situatie nemen bouwondernemingen maatregelen om te komen tot een efficiëntere aanvoerlogistiek. Vanuit de hoek van de verspilling en/of duurzaamheid volgt een tweede belangrijk argument om aanleveringen op de bouwplaats te optimaliseren. Hiervoor is een gebiedsbenadering cruciaal. De grotere opdrachtgevers zien logistiek steeds vaker als een belangrijk middel om hun doelstellingen op het gebied van congestie, kosten en duurzaamheid te kunnen verwezenlijken.

Bekijk hieronder een aantal deelnemers van de Green Deal Duurzame logistiek in de bouw.

Consequenties

Bedrijven in de bouwkolom moeten zich bekwamen in het verbeteren van de aanvoer en bouwplaatslogistiek. Om dit te optimaliseren is een excellente informatiehuishouding van belang. Het Bouw Informatie Model (BIM) lijkt hiervoor een geschikt instrument. De realiteit is dat dit BIM nu niet de juiste gegevens bevat om logistieke optimalisaties te kunnen uitvoeren. Bouwend Nederland zet in op onderzoek naar de noodzakelijke veranderingen op dit vlak. Daarnaast is Bouwend Nederland vertegenwoordigd in het platform Logistiek in de Bouw. Vanuit dit platform wordt in samenwerking met kennisinstituten en andere branche organisaties onderzoek gedaan naar mogelijkheden om bouwlogistiek te verbeteren in de meest brede zin van het woord. Tevens zetten wij ons in op de lobby richting de overheid met een zwaartepunt richting de gemeentes.

Standpunt

Bouwend Nederland onderkent bet belang van een excellente logistiek als voorwaarde om doelstellingen van opdrachtgevers en opdrachtnemers op de gebieden congestie, kosten en duurzaamheid te halen. Initiatieven die dit vanuit het perspectief van ketensamenwerking bevorderen kunnen rekenen op onze steun.Contactpersoon

Arjan Walinga

Accountmanager Bouw Klein

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

    BouwendNL - Special ICT

    28 juni 2016

    “We schieten met elkaar het digitale tijdperk in”, aldus Maxime Verhagen in de zojuist verschenen ICT-special. De effecten van het internet op de bouw- en infrabedrijven is groot. De klanten, de producten, de processen; alles wordt anders. Dat dit snel gaat blijkt bijvoorbeeld uit de adaptatie van BIM, maar ook door websites als Bouwnu.nl is er meer transparantie in de sector. Het leveren van goed werk is belangrijk, want het is zichtbaarder dan ooit. Maar ook het delen van informatie en kennis, het digitaliseren van orderbonnen, digitale ledenvoordelen, gebruik van robots in fabrieken en meer.

    Laat u inspireren en bekijk hier de ICT-special van Bouwend Nederland.

    Download