Onderwijs en opleiding

Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk in de bouw- en infrasector. De sector innoveert en vakmanschap verandert. Onderwijs en opleiden zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Bouwend Nederland investeert daarom in intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en opleidingsinstituten en opleidingsbedrijven. Daarnaast vindt Bouwend Nederland het belangrijk dat bedrijven concreet invulling geven aan het thema duurzame inzetbaarheid.

Opleiders in de bouw en infra

Vakmanschap in de bouw is belangrijk. Je moet het ontwikkelen en vervolgens - omdat de sector in een hoog tempo verandert - moet je het goed bijhouden.
Lees meer

Instroom

Het aantal deelnemers in de bouwopleidingen is de laatste jaren, vooral door de crisis, fors afgenomen.
Lees meer

Beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk in de bouw- en infrasector en daarom zet Bouwend Nederland zich in voor goed bouw- en infraonderwijs.
Lees meer

Duurzame inzetbaarheid en Volandis

De bouw- en infrasector kent een aantal centrale, in de cao verankerde voorzieningen die opleiden en ontwikkelen faciliteren ...
Lees meer

Opleidingsbedrijven (integrale praktijkcentra)

Bouwend Nederland is een groot voorstander van opleiden via opleidingsbedrijven. De opleidingsbedrijven in de bouw- en infrasector ...
Lees meer

Blijven Investeren in Ontwikkelen (BIO)

Hoofddoel van het programma BIO is mensen langer, gezonder en beter vasthouden voor de sector.
Lees meerInteressante publicaties

  Stageregeling voor de Bouw 2019-2020

  02 juli 2019

  De Stageregeling Bouw & Infra geldt voor het schooljaar 2019-2020.

  Download


  Competentiecatalogus Bouwend Nederland

  22 januari 2019

  Download


  Toekomstmogelijkheden in de bouw en infra

  23 oktober 2017

  De nieuwe brochure ‘Toekomstmogelijkheden in de bouw en infra’ voor jongeren is nu beschikbaar! Met deze brochure willen wij jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten en bezig zijn met hun studie- of beroepskeuze bereiken. Deze doelgroep laten we graag zien hoe breed en veelzijdig de bouw is. En dat deze sector veel mogelijkheden biedt om door te groeien.

  Download


  De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

  22 februari 2017

  Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en Financiën.

  Download


  Leergang Praktisch Personeelsbeleid 2017

  09 januari 2017

  Voor ondernemers in de bouw & infra heeft Bouwend Nederland het handboek ‘Praktisch Personeelsbeleid’ gemaakt. Op basis van dat handboek is de leergang Praktisch Personeelsbeleid ontwikkeld: een reeks van reeks van vijf workshops, gericht op deelnemers zonder P&O-achtergrond. In deze workshops maakt u kennis met een aantal (basis)onderdelen van personeelsbeleid: organisatie- en functiebeschrijvingen, werving en selectie, functioneren en beoordelen en uitstroom.

  Download


  Flyer Samenwerken om aan de slag te blijven

  02 november 2016

  Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

  Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
  • Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
  • Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
  • Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

  In deze flyer leest u wat de sector doet om de mensen duurzaam inzetbaar te houden en wat u in uw bedrijf zelf kunt doen.

  Download


  EIB-onderzoek: De leermeester in de praktijk

  18 oktober 2016

  Bouwend Nederland heeft door EIB een onderzoek laten verrichten om leer- en opleidingsbedrijven uit de sector te bevragen over de leermeestercursus. 203 leerbedrijven en 22 opleidingsbedrijven geven in het onderzoek hun mening over begeleiding, beoordeling en inhoud van de leermeestercursus. Uit het onderzoek blijkt dat leerbedrijven en opleidingsbedrijven een leermeestercursus goed en nuttig vinden, maar dat de inhoud van de cursus wat hen betreft korter en sneller kan.

  Download


  Vliegende start ledenbijeenkomst 23 juni afdeling Brabant Mid-West

  07 juli 2016

  De nieuwe afdeling Brabant Mid-West maakte op 23 juni een vliegende start met haar eerste ledenbijeenkomst op de mooie locatie bij Martens en van Oord in Oosterhout. Belangrijkste thema's; Cao en Onderwijs & Instroom. Het bestuur wilde input ophalen voor de nieuwe cao onderhandelingen en rondom onderwijs en instroom. Dat lukte uitstekend. Er was volop interactie en discussie. De resultaten zijn verwerkt in bijgaande publicatie.

  Download


  Voorlichting professional Restauratie

  09 juni 2016

  Heeft u in uw werk regelmatig te maken met monumenten en wilt u uw kennis op dit vlak graag verdiepen? Of u bent werkzaam in de restauratie/bouw en wilt u zich graag gaan specialiseren in de zorg voor monumenten?

  Download


  Samen bouwen aan goed onderwijs

  21 december 2015

   Hoe hebben onderwijs en het werkveld elkaar gevonden en hoe kunnen zij elkaar versterken?

  Download


  Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2015

  15 april 2015

  Dit is de laatste arbeidsmarkt- en onderwijsrapportage die door het Kenniscentrum Fundeon is gemaakt. Door de overdracht van de wettelijke taken naar SBB per 1 augustus aanstaande vervalt de taak van Fundeon om prognoses af te geven voor de instroom in de bouw- en infra opleidingen in het iinitiële onderwijs.

  Download


  De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

  21 januari 2015

  Hoe staat het met de arbeidsmarkt in de bouw en infra? Wanneer trekt het weer aan? Worden er nog steeds grote tekorten verwacht in de techniek?

  Download


  Inlegblad Infra aantal leerlingen op 31 december 2013

  12 juni 2014

  Infra aantal leerlingen op 31 december 2013 bbl en bol*
  (Fundeon systemen en duo voor Soma)

  Download


  Inlegblad B&U Aantal leerlingen op 31 december 2013

  12 juni 2014

  B&U Aantal leerlingen op 31 december 2013 bbl 1 t/m 4 en bol 1 t/m 3
  Bron: Fundeon

  Download


  Doelmatigheid Spreidingsbeleid opleidingen

  12 juni 2014

  Bouwend Nederland wil kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst beschikken over voldoende, goed opgeleid personeel.

  Download