Instroom

Aantal deelnemers in de bouwopleidingen gestabiliseerd.

Het aantal deelnemers in de bouwopleidingen is de laatste jaren, vooral door de crisis, fors afgenomen. In 2015 waren de studentenaantallen in de bouw- en infraopleidingen van het mbo ten opzichte van 2008 bijna gehalveerd. Sinds 2015 is het aantal deelnemers in de bouwopleidingen min of meer stabiel, maar nog altijd fors lager dan in 2008.

Bron: Vereniging van Hogescholen, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB), VMBO Doorstroomatlas, Volandis, bewerkt door Bouwend Nederland.

Instroomcampagne

Stabilisatie van deelnemersaantallen betekent zeker niet dat er voldoende nieuwe collega’s worden opgeleid. We zijn nog lang niet terug op het niveau van 2008. Op jaarbasis verwacht Bouwend Nederland aanzienlijke tekorten. De sector vergrijst en het werk trekt aan. In een aantal beroepsgroepen en in een aantal arbeidsmarktregio’s zijn de tekorten al pijnlijk voelbaar. Bouwend Nederland investeert daarom fors in instroom.

     

     

    

Klik hier voor de pagina over onze instroomcampagne »Contactpersoon

Marieke van der Post

Programmamanager Onderwijs