Opleiders in de bouw en infra

Vakmanschap in de bouw is belangrijk. Je moet het ontwikkelen en vervolgens - omdat de sector in een hoog tempo verandert - moet je het goed bijhouden. Sinds 2016 werkt een aantal toonaangevende opleidingsinstituten in de bouw en infra met elkaar samen binnen Bouwopleiders. Eén loket voor loopbaanadvies. Eén platform voor het vinden van de juiste opleiding of training in de bouw en infra. Eén logo. Samen bundelen zij de krachten om een samenhangend, overzichtelijk en kwalitatief sterk trainings- en opleidingsaanbod te verzorgen, voor alle niveaus binnen een bedrijf. Voor bouwplaatsmedewerkers, werkvoorbereiders, projectleiders, zzp-ers en directeuren.

De volgende opleidingsinstituten maken deel uit van Bouwopleiders: KOB, BOB (nu samen met OCBI), SOMA Bedrijfsopleidingen, Civilion, Betonvereniging, Bouwcirkel, de Bouwend Nederland Academy en Bouwmensen.

Het aanbod van Bouwopleiders bestaat uit:

 • advies, assessment, ontwikkelings- en scholingsplannen voor individu en bedrijf
 • beroepsopleidingen en functiegerichte opleidingen
 • her-, bij-, omscholing en certificering
 • loopbaan- en ontwikkelingsadvies
 • begeleiding en coaching van individu en bedrijf

Ook de opleidingen van het Hoger Technisch Instituut (HTI-opleidingen) zijn een begrip in de bouw.

Alle opleiders betrekken het bedrijfsleven graag en veelvuldig bij de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsprogramma. Ze pakken steeds vaker een verbindende rol tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo gaat innoveren en vernieuwen sneller en beter.

Bouwend Nederland vindt dat innovatie en onderwijs veel dichter op elkaar zouden moeten zitten. Daar zijn door hogescholen, universiteiten en kennisinstituten de afgelopen jaren belangrijke stappen in gezet. De Wetenschapsagenda en de Onderzoeksagenda voor de Bouw zijn daar goede voorbeelden van. Ook de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouwsector is een uitstekend voorbeeld van innovatie door samenwerking.Contactpersoon

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

  22 februari 2017

  Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en Financiën.

  Download


  Flyer Samenwerken om aan de slag te blijven

  02 november 2016

  Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

  Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
  • Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
  • Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
  • Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

  In deze flyer leest u wat de sector doet om de mensen duurzaam inzetbaar te houden en wat u in uw bedrijf zelf kunt doen.

  Download


  De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

  21 januari 2015

  Hoe staat het met de arbeidsmarkt in de bouw en infra? Wanneer trekt het weer aan? Worden er nog steeds grote tekorten verwacht in de techniek?

  Download