Algemene cursussenDe Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland organiseert trainingsdagen ‘VEILIGHEID IN HET WERKVAK’.
Inhoud

Deze dag voor de CAO-ers bestaat uit een theorie- en praktijkdeel en staat onder leiding van deskundigen uit de sector. De volgende zaken passeren onder meer de revue tijdens de training.
• Gebruik CROW Publicatie 96a/96b, Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering
• Taken en verantwoordelijkheden werkgever/werknemer.
• Hoe werk je veilig in een werkvak, en wat doe je als het niet veilig is, met voorbeelden uit de praktijk.
• Een gastspreker/ervaringsdeskundige uit de sector over onder meer veiligheidsbewustzijn.
• Op schaal het simuleren van bepaalde situaties in het werkvak waarbij de deelnemers worden uitgedaagd een passende oplossing te bedenken.
• Uitwisselen van ervaringen door, en discussie tussen, de deelnemers.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met het secretariaat van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw, 079- 3252 169 of vakgroepspecialistischewegenbouw@bouwendnederland.nl