Vakgroep Specialistische Wegenbouw

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw behartigt de specifieke belangen van circa 50 infrabedrijven op het gebied van frezen, cementbeton wegenbouw, emulsie asfaltbeton, geleiderail, geluidsschermen, verkeersmaatregelen en wegmarkeren. De vakgroep richt zich op de technische en organisatorische zaken die vooral de bedrijven in deze deelmarkten raken.

Kalender / Bijeenkomsten

Op dit moment zijn er nog geen evenementen gepland.