Emulsie Asfaltbeton

De Commissie Emulsie Asfaltbeton, vallend onder de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland, is de voortzetting van de Vereniging Emulsie-AsfaltBeton (VEAB). De VEAB heeft vanaf medio negentiger jaren de belangen van de aangesloten Nederlandse verwerkers van Emulsie-asfaltbeton (EAB) in Nederland.

Sinds 1 januari 2010 is het dus commissie EAB en wordt  deze bemand door deskundigen van de aangesloten eab-verwerkers in Nederland. Bouwend Nederland verzorgt voor de commissie EAB het secretariaat en faciliteert bij discussiepunten en ontwikkelingen in de bouw die niet direct EAB technisch gerelateerd zijn.

De commissie EAB heeft tot doel de techniek van EAB wegonderhoud te promoten en waar mogelijk met actuele ontwikkelingen te verbeteren en te verfijnen. Zo wordt de kennis over EAB verdiept en krijgt EAB een bredere belangstelling bij de marktpartijen.