Vakgroepen

Bouwend Nederland heeft branchespecifieke vakgroepen waarvan leden van Bouwend Nederland lid kunnen worden. Zij zijn gespecialiseerd in ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer, civiele betonbouw, deltabouw, bitumineuze werken, grondwerk, specialistische wegenbouw, waterbouw, railinfra en opleidingsbedrijven in de bouw en infra. Vakgroepen zorgen voor contact op brancheniveau, uitwisseling van branchespecifieke kennis en behartigen de belangen van haar leden op branchespecifiek niveau.

Marktgroep Deltabouwers

Deltatechnologie staat voor technologische vernieuwingen die het leven en werken in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam moeten gaan maken
Lees meer

Vakgroep Bitumineuze Werken

De VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) bestaat uit leden van Bouwend Nederland die zowel asfalt produceren als verwerken.
Naar de website

Vakgroep Civiele Betonbouw

De Vakgroep Civiele Betonbouw bestaat uit leden die werken in gewapend of voorgespannen beton uitvoeren, zoals bruggen en gemalen.
Lees meer

Vakgroep GLAS

De vakgroep GLAS maakt zich sterk voor bedrijven die zich bezighouden met het produceren, verhandelen, bewerken en plaatsen van vlakglas.
Lees meer

Vakgroep Grondwerk

De Vakgroep Grondwerk behartigt de belangen van leden op de deelgebieden markt en techniek en vormt een platform voor haar leden die actief zijn in grondwerk.
Lees meer

Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen

De Vakgroep voor Ingenieursbureau van Bouwondernemingen is in 2008 opgericht met als doel de specifieke belangen bouwbedrijven met ingenieurs en ingenieursbureaus te dienen.
Lees meer

Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer is de vakgroep van de grondboor- en bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en buizenlegbranche.
Lees meer

Vakgroep Opleidingsbedrijven

De Vakgroep Opleidingsbedrijven behartigt de belangen van haar opleidingsbedrijven in bouw en infra. De opleidingsbedrijven leiden jong en oud op voor een beroep in de bouw.
Lees meer

Vakgroep Railinfra

De vakgroep Railinfra behartigt de belangen van de aannemingsbedrijven in de Railinfra, met als doel de aangesloten spooraannemers (nog meer) te positioneren als professionele, betrouwbare en kwalitatief-hoogwaardige spelers in de branche.
Lees meer

Vakgroep Rioleringen & Bestratingen

Een nieuwkomer binnen Bouwend Nederland, zo kan de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen getypeerd worden.
Lees meer

Vakgroep Specialistische Wegenbouw

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw omvat infrabedrijven op het gebied van frezen, cementbeton wegenbouw, emulsie asfaltbeton, geleiderail, geluidsschermen, verkeersmaatregelen en wegmarkeren.
Naar de website

Vakgroep Waterbouw

De vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden, behartigt de specifieke belangen van de leden op het terrein van opleidingen, marktaangelegenheden en techniek.
Lees meer