Marktgroep Deltabouwers

Welkom

Deltatechnologie staat voor technologische vernieuwingen die het leven en werken in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam moeten gaan maken.
Lees verder »

De overheid daagt het bedrijfsleven uit, projecten worden steeds meer multidisciplinair en de huidige situatie laat zien dat de belangenbehartiging binnen de deltatechnologie versnipperd is en daardoor niet optimaal. Om de belangen van het bedrijfsleven binnen de deltatechnologie goed te behartigen, hebben bedrijven met ondersteuning van Bouwend Nederland, NLingenieurs en Vereniging van Waterbouwers hun krachten gebundeld binnen de Taskforce Deltatechnologie (verder TFDT). De TFDT fungeert daarmee als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven op het speelveld van topsector Water en ondersteunt de bedrijfslevenvertegenwoordigers in het Kernteam Deltatechnologie. In onderstaand schema “organisatie Topsector Water” is dit weergegeven.De TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. De TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven. De TFDT levert een bijdrage aan het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waardecreatie en ruimte voor innovatie. Dit doet zij door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per project. Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te bewerkstellingen. De TFDT zal in samenspel met overheidsopdrachtgevers en kennisinstellingen per project een advies opstellen.

De activiteiten van de TFDT luiden als volgt:
• Concrete voorstellen ontwikkelen om:
o Projecten beter, sneller en goedkoper in realisatiefase te brengen;
o Projecten zo vorm te geven dat innovaties kunnen ontstaan;
o Nieuwe projecten te initiƫren.

• Focus op:
o nHWBP / Deltaprogramma / Investeringen RWS en Waterschappen.

• Ondersteuning bedrijfsleven binnen Kernteam DT.

De TFDT heeft een onafhankelijk voorzitter: Jelke Jan de With. Daarnaast heeft zij een dedicated basisteam van 7 personen vanuit bedrijven met actieve inzet plus een flexibele schil die per opgave wordt ingezet. De TFDT wordt aangestuurd door bedrijfslevenvertegenwoordigers in het Kernteam Deltatechnologie van Topsector Water.

Onder Publicaties (na login mijn.Bouwend Nederland) kunt u het programma van de TFDT 2014 downloaden en de laatste nieuwsbrief met actualiteiten uit lopende projecten.