Vakgroep Rioleringen & Bestratingen

Welkom

Een nieuwkomer binnen Bouwend Nederland, zo kan de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen getypeerd worden. Bij het platform zijn 48 leden aangesloten. Kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en zichtbaar zijn, dát vinden de leden van de Vakgroep belangrijk. Lid worden? U bent van harte welkom!

De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen wil het landelijk platform zijn voor alle middelgrote en kleine infraondernemers, die zich bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan uitvoerende bestratingsbedrijven, bedrijven gespecialiseerd in riool- en betontechniek en all-round GWW bedrijven. In feite alle infrabedrijven die zich richten op de ontwerp- en uitvoeringsopgave voor de openbare ruimte.

Nieuwkomer met ambitie
Een nieuwkomer binnen Bouwend Nederland, zo kan de Vakgroep getypeerd worden. Bij het platform zijn 48 leden aangesloten. De Vakgroep wil het ledenaantal vergroten en zo de landelijke dekking verder versterken. De leden van de Vakgroep volgen de ontwikkelingen hun sector op de voet. Kennis opdoen en delen, vinden ze belangrijk. Een andere drijfveer van de leden is zichtbaar zijn voor opdrachtgevers en werknemers.

Beweging in de markt
De komende jaren wordt er heel veel werk verwacht voor de sector. Zo is het gemeentelijk wegen- en rioolstelsel verouderd en dringend aan vervanging toe. De vervanging van het rioolnetwerk moet twee keer zo snel uitgevoerd worden, om verslechtering van het netwerk te voorkomen. Daarnaast staat het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte hoog op de politieke agenda. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico's op voor de economie, gezondheid en veiligheid. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Het Deltaplan Ruimtelijke Adapatie beschrijft hoe de overheid dit in zeven stappen wil bereiken.  Het zal duidelijk zijn dat een goed functionerend rioolstelsel cruciaal is voor het beperken van de schade als gevolg van extreme regenval.

Invloed op het hoogste niveau
Bouwend Nederland is via de Bouwagenda op het hoogste niveau betrokken bij de maatschappelijke discussies over de ruimtelijke inrichting van Nederland. In deze Bouwagenda is een apart hoofdstuk (roadmap) gewijd aan het belang van het rioleringsstelsel voor de gezondheid, milieu, waterkwaliteit en het houden van droge voeten en bezittingen.

Binnen Bouwend Nederland zijn diverse infra-vakgroepen actief. Allemaal met hun eigen specialisaties en met als gemeenschappelijk kenmerk het werken in- en aan de ondergrond. De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen is daar één van. Dit branche-netwerk onder de paraplu van Bouwend Nederland, maakt het voor vakgroepleden mogelijk om alle ontwikkelingen in de sector nauwgezet te volgen.