Vakgroep Civiele Betonbouw

Welkom

Welkom op de website van de Vakgroep Civiele Betonbouw. Het doel van de vakgroep is belangenbehartiging voor de gespecialiseerde leden.

Jong VCB

Jong VCB van de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland heeft ten doel het leggen en bevorderen van contacten tussen jonge managers van aannemingsbedrijven op het gebied van de civiele betonbouw in Nederland. Jong VCB wil dit doel onder meer bereiken door:

  • het houden van trainingen, kennismakings- en contactbijeenkomsten, voor leden en niet-leden;
  • het houden van lezingen en presentaties;
  • het maken van excursies;
  • het discussiĆ«ren over zaken die voor jonge managers van belang zijn;
  • het uitbrengen van adviezen aan en het plegen van overleg met het bestuur van de VCB.

Lid van Jong VCB kunnen zijn natuurlijke personen van 25 jaar en ouder, die daartoe de wens te kennen hebben gegeven en die:

  • een managementfunctie hebben bij een aannemingsbedrijf op het terrein van de civiele betonbouw, dat lid is van de VCB;
  • naar het oordeel van de directie van dat lidbedrijf en van het bestuur van Jong VCB een managementfunctie hebben, of in de nabije toekomst krijgen binnen dat lidbedrijf;
  • een extern vertegenwoordigende functie voor dat bedrijf uitoefenen.

Het lidmaatschap eindigt te allen tijde bij het bereiken van de leeftijd van 40 jaar. Het ledenaantal kent geen beoogd maximum of minimum. Het bestuur tracht Jong VCB onder de aandacht te brengen en te houden bij de lidbedrijven van de VCB.

Naast de reguliere activiteiten is in 2009 gestart met het geven van managementtrainingen. Na de eerste succesvolle serie is in september 2012 gestart met een nieuwe serie met herhaling van onderwerpen (voor nieuwe leden), verdieping op deze onderwerpen en nieuwe thema's. Deelname is kosteloos voor leden van Jong VCB.