Vakgroep Grondwerk

Welkom

De Vakgroep Grondwerk behartigt de belangen van leden op de deelgebieden markt en techniek en vormt een platform voor haar leden die actief zijn in grondwerk. Dit werkgebied houdt in nat en droog grondwerk, rioleringswerken en bodemsaneringen.

Het secretariaat van de Vakgroep Grondwerk wordt verzorgd door drs.M.M.M.( Martin) Huigen (secretaris) en mevr. Jolanda van Vliet (secretaresse).

Hoofdkantoor

Zilverstraat 69
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
T 079 3 252 119
F 079 3 252 283
E m.huigen@bouwendnederland.nl
E j.vanvliet@bouwendnederland.nl

Martin Huigen
Jolanda van Vliet