Vakgroep Railinfra

Welkom

De vakgroep Railinfra behartigt de belangen van de aannemingsbedrijven in dit marktsegment. De vakgroep stelt zich ten doel de aangesloten spooraannemers (nog meer) te positioneren als professionele, betrouwbare en kwalitatief-hoogwaardige spelers in de branche.

Sinds 2005 maakt de vakgroep Railinfra (kortweg VRI) deel uit van Bouwend Nederland.
De belangrijkste doelstellingen van de vakgroep zijn:

  • Het behartigen van de belangen van de leden bij hun stakeholders;
  • Het bevorderen van de verhoudingen tussen de leden en hun opdrachtgevers en andere  relevante relaties;
  • Het in goed overleg met bonden bereiken en naleven van een Cao voor de railinfrabranche;
  • Het onder de aandacht brengen van branchespecifieke vraagstukken bij Bouwend Nederland.

Overleg
Vanzelfsprekend vindt er veel overleg plaats met onze belangrijkste opdrachtgever: ProRail.
Belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

  •  De omvang van het werkvolume
  •  Scheve verdeling van het werk, zowel door het jaar als over de jaren heen
  •  Het probleem van relatief veel nacht- en weekendwerk
  •  Het aanbestedingsbeleid en de aanbestedingswijze
  •  etc.

Cao Railinfrastructuur
De branche kent – sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw – haar eigen Cao.
Aan werknemerszijde zijn FNV Bondgenoten, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps hierbij partij. Bouwend Nederland sluit namens de spooraannemers de Cao af.
In de Cao 2010-2011 is (onder meer) afgesproken te komen tot een vernieuwde en toekomstbestendige Cao. De herziening ziet met name op de onderdelen werktijden en bijzondere beloningen. In 2014 zijn pilots uitgevoerd: de uitkomsten daarvan moeten leiden tot een sterk vereenvoudigde en moderne Cao Railinfrastructuur per 2015
Voor de tekst van de huidige (lopende) Cao: klik hier

Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS)
In de Cao Railinfrastructuur is opgenomen dat de aannemers en de vakbonden samen zitting hebben in de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS).
Doel van de stichting is het bijdragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheid en spoorwegveiligheid van de werknemers in de railinfra. Een belangrijk ‘product’ van de SAS is de Arbocatalogus. Voor meer info: www.sas-net.nl