Vakgroep Waterbouw

Welkom

De Vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden om onderling met elkaar van gedachte te wisselen over opleidingen, marktaangelegenheden en techniek op het gebied van droge waterbouw.

Het bestuur van de Vakgroep Waterbouw telt 2 leden een voorzitter en secretaris/penningmeester.
Deze verzorgen de activiteiten van de Vakgroep Waterbouw. De secretaris ondersteunt op administratief en financieel gebied.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

H. de Groot, voorzitter

De Boer & De Groot bv
Industrieweg 16
8861 VH HARLINGEN
Tel.0517-430542


E. Eikenaar, secretaris / penningmeester

H. van Haarst Aannemingsbedrijf B.V.
Kanaalstraat 329
7547 AT ENSCHEDE
Tel. 053-4312315

Anne Fokke de Vries, secretaris

Bouwend Nederland
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-3252135