Vakgroep Waterbouw

Welkom

De vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden, behartigt de specifieke belangen van de leden op het terrein van opleidingen, marktaangelegenheden en techniek en is een gesprekspartner op het gebied van droge waterbouw.

De vakgroep waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden, behartigt de specifieke belangen van de leden op het terrein van opleidingen, marktaangelegenheden en techniek, en is een gesprekspartner op het gebied van droge waterbouw.

Lidmaatschap

De vakgroep Waterbouw stelt een aantal eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om als lid te worden toegelaten. Deze eisen zijn:

  • lid zijn van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
  • het (kandidaat) lidbedrijf moet werken aannemen en uitvoeren op het gebied van de waterbouw
  • het bedrijf moet regelmatig omzet realiseren in de waterbouw en aantonen dat over een periode van drie jaar, voorafgaand aan de aanvraag van het lidmaatschap, een gemiddelde jaaromzet is gerealiseerd in de orde van grootte van E 500.000,-
  • te goeder naam en faam bekend staan. Hieromtrent worden zonodig referenties ingewonnen bij opdrachtgevers, onderaannemers en leden van de vakgroep waterbouw.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de vakgroep Waterbouw kunt u contact opnemen met de heer M.M.M.(Martin) Huigen, telefoon 079-3252135