Vakgroep Waterbouw

Welkom

De Vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden om onderling met elkaar van gedachte te wisselen over opleidingen, marktaangelegenheden en techniek op het gebied van droge waterbouw.

De Vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden om onderling met elkaar van gedachte te kunnen wisselen over opleidingen, marktaangelegenheden en techniek op het gebied van droge waterbouw. Daartoe organiseert zij enkele bijeenkomsten per jaar waarbij zo mogelijk
ook bedrijven en / of werken worden bezocht.

Lidmaatschap

De Vakgroep Waterbouw stelt een aantal eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om als lid te worden toegelaten. Deze eisen zijn de volgende.
= Het bedrijf moet lid zijn van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
= Het (kandidaat) lid-bedrijf moet werken aannemen en uitvoeren op het gebied van de waterbouw
= Het bedrijf moet regelmatig omzet realiseren in de waterbouw en aantonen dat over een periode
van drie jaar, voorafgaand aan de aanvraag van het lidmaatschap, een gemiddelde jaaromzet is
gerealiseerd in de orde van grootte van E 500.000,-
= Het bedrijf moet te goeder naam en faam bekend staan. Hieromtrent worden zo nodig
referenties ingewonnen bij opdrachtgevers, onderaannemers en leden van de
Vakgroep Waterbouw.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vakgroep Waterbouw kunt u contact
opnemen met de heer ing. A.F.J. (Anne Fokke) de Vries, telefoon 079-3252159