Veilig werken

Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. Binnen Bouwend Nederland heeft veiligheid topprioriteit en is een meerjarenprogramma actief.

De ambitie van Bouwend Nederland is het zichtbaar en beheersbaar maken van de veiligheidsrisico’s in de bouw,- en infrasector door middel van het opstellen van preventieve veiligheidsmaatregelen en de implementatie, toepassing en monitoring van deze maatregelen. De hoofddoelstelling van het meerjarenprogramma Veiligheid is op het hele terrein van veiligheid met preventieve maatregelen te komen om veiligheidsrisico’s te elimineren dan wel beheersbaar te maken.

Vanuit dit meerjarenprogramma is de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag gestart. Met de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag helpen veiligheid beter op de kaart te zetten. En een open cultuur te creëren. Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties bespreekbaar te maken en van elkaar te leren. De ambitie van de campagne is eenvoudig: een veilige sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat. Op website bewustveiligiederedag.nl vindt u meer informatie.

Nieuws & actualiteit