Regionale contactgroepen
Per regio is een regionale Contactgroep Financiën actief. De contactpersonen kunnen meer vertellen over de regionale activiteiten. Alle deelnemers aan de landelijke contactgroep zijn automatisch ook deelnemer aan de regionale contactgroep in hun regio.

Regio Noord
Alja Vos; a.vos@bouwendnederland.nl

Regio Oost
Mayra Schoolen; m.schoolen@bouwendnederland.nl

Regio Randstad Noord
Lenneke Neef; l.neef@bouwendnederland.nl

Regio Randstad Zuid
Yvonne Hiddinky.hiddink@bouwendnederland.nl

Regio Zuid
Yvonne van Zijly.vanzijl@bouwendnederland.nl