Stuurgroep
De contactgroep kent een stuurgroep, die fungeert als sturend en initiërend orgaan in de voorbereiding van de twee grote landelijke bijeenkomsten. De stuurgroep bestaat uit contactgroepleden die samen een representatieve afspiegeling van de lidbedrijven vormen. Daarbij is rekening gehouden met regionale spreiding, grootte (omzet) van de bedrijven en aard van de bedrijven (B&U en Infra).

Bijeenkomsten
De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen en behandelt allerhande actuele ontwikkelingen. De stuurgroep laat zich desgewenst informeren door beleidsmedewerkers van Bouwend Nederland. Een belangrijk gedeelte van de stuurgroepactiviteiten bestaat uit de voorbereiding van de twee landelijke bijeenkomsten. Ook vindt er binnen de stuurgroep afstemming plaats van de regionale activiteiten. In bijzondere gevallen adviseert de stuurgroep gevraagd en ongevraagd het Bestuur van Bouwend Nederland over aangelegenheden die de financiële bedrijfsvoering betreffen.

De Stuurgroep Contactgroep Financiën bestaat uit:
Ewout Blinde (Voorzitter)
VORM Holding BV
www.vorm.nl

Dick Bakker
H. van Norel Holding BV
www.vannorel.nl

Jan Blokland
Aannemersbedrijf P. de Visser Werkendam BV
www.pdevisser.nl

Jeannet Kars
Ooms Avenhorn Holding BV
www.ooms.nl

Fokke Jan van Veen
Oosterhof Holman Infra BV
www.oosterhof-holman.nl

Sabina van den Berg
Huurman Leiden BV
www.huurman-leiden.nl