In regio Zuid is het voormalig Zuidelijk Infra Platform sinds najaar 2014 opgesplitst in zijn 3 provinciale Infra Platforms. De Infra Platforms hebben 2 hoofddoelen: lokale, provinciale en regionale belangenbehartiging van de infra-leden en het bieden van een ontmoetingsplaats. De Infra Platforms hebben ieder een eigen Bestuur.

Een belangrijke doelstelling van de infra platforms is de belangenbehartiging. De Platforms gezamenlijk organiseren de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en een voor-/najaarsexcursie voor alle infraleden van regio Zuid.