Bouw- en inframarkt

Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Kernwaarden hierbij zijn: herkenbaarheid, transparantie, professionaliteit, slagvaardigheid, krachtig, betrouwbaar, bouwbreed en dicht bij de leden. Bouwend Nederland bespreekt deze items in diverse overlegvormen, zoals het gemeentelijk bouwoverleg, maar ook organiseert zij samen met opdrachtgevers informatiebijeenkomsten.

Neem contact op met Ruben Heezen, adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Noord, voor meer informatie: r.heezen@bouwendnederland.nl, 020 5 756 700.

Onderwijs- en arbeidsmarkt

Een sector met toekomst heeft goed opgeleide werknemers nodig, op alle functieniveaus. Onderwijs is de basis voor toekomstige vakmanschap. Bouwend Nederland Regio Randstad Noord is op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs, op verschillende niveaus.

Neem contact op met Vincent Zijlstra, adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord, voor meer informatie: v.zijlstra@bouwendnederland.nl, 020 5 756 700.

Sociale zaken

In de bouw en infrasector zijn medewerkers met veel verschillende disciplines en functies werkzaam. Dit betekent dat werkgevers met veel verschillende facetten rondom personeel, personeelsbeleid, veiligheid en wet- en regelgeving te maken hebben. De Bedrijfsadviseur Sociale Zaken is het aanspreekpunt voor bovenstaande onderwerpen.

Neem contact op met Lenneke Neef, adviseur Sociale Zaken, Regio Randstad Noord, voor meer informatie l.neef@bouwendnederland.nl, 020 - 5 756 700