Tervisielegging PCR 2022

Afbeelding Tervisielegging PCR 2022

Nederland verduurzaamt en de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om op uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn rekenregels nodig. Vanuit het Asfalt Impuls project “Aantoonbaar Duurzaam Asfalt” is de eerste versie van de PCR Asfalt in juli 2020 gepubliceerd. Inmiddels is gewerkt aan een actualisatie van deze rekenregels. Hieronder leggen we de teksten van de geactualiseerde PCR ter visie voor.

In 2021 hebben opdrachtgevers, opdrachtnemers en duurzaamheidsspecialisten in samenwerking gewerkt aan de actualisatie van deze rekenregels. Hiermee is de publicatie van de PCR Asfalt 2022 een stap dichterbij.

Teksten geactualiseerde PCR

Via deze pagina leggen wij de teksten van de geactualiseerde PCR ter visie. De periode van de tervisielegging loopt van 8 november 2021 tot en met 5 december 2021 om zodoende op 1 januari 2022 de nieuwe versie van de PCR Asfalt te publiceren. Raadpleeg hieronder de documenten:

Omwille van begeleiding en transparantie in de afwegingen die door de Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) zijn gemaakt worden onderstaande documenten ter beschikking gesteld:

Alleen ingekomen commentaren die via de verstrekte commentaartabel zijn aangeleverd zullen worden behandeld.

Commentaren kun je sturen naar de vakgroep Bitumineuze Werken.