Aanleg tunnel

Welkom bij vakgroep Civiele Bouw

Lees meer

Vakgroep Civiele Bouw

De Vakgroep Civiele Bouw behartigt de belangen van circa 30 gespecialiseerde leden. Onder Civiele Bouw vallen onder meer alle in gewapend of voorgespannen beton uit te voeren werken. Voorbeelden hiervan zijn bruggen, gemalen, kade- en walmuren, sluizen, stuwen, steigers, tunnels en viaducten.