Over Vakgroep Civiele Betonbouw

Aanleg tunnel

De Vakgroep Civiele Betonbouw - kortweg VCB - is ingesteld op 1 januari 2005 en maakt deel uit van Bouwend Nederland. De belangrijkste speerpunten zijn:

  • Belangenbehartiging van (specifieke) marktbelangen.
  • Bieden van een ontmoetingsplatform voor de leden.
  • Bieden van een ontmoetingsplatform voor jonge en aankomende ondernemers en managers van lidbedrijven in de vorm van een Jongerencontactgroep.
  • Bieden van een vraagbaak op het terrein van aanbestedingsregelgeving.
  • Zorgen voor - op de behoefte van de bedrijven toegesneden - opleidingen.

Secretariaat

Het secretariaat ondersteunt de verschillende taak- en werkgroepen binnen de Vakgroep en organiseert themabijeenkomsten en symposia. Daarnaast signaleert het secretariaat veranderingen in regelgeving en andere relevante ontwikkelingen op het werkgebied van de civiele betonbouw. Voor elk beleidsspeerpunt is een taakgroep ingesteld die door het secretariaat wordt ondersteund. Tenslotte heeft het secretariaat een voorlichtende functie ten behoeve van haar leden. Leden ontvangen, naar behoefte, individuele informatie en wordt eventueel bemiddeld bij het aanvragen van hulp bij problemen op vaktechnisch gebied.

Taak- en werkgroepen

Voor de uitvoering van het beleid werkt de Vakgroep met taak- en werkgroepen. Voor elk speerpunt van ons beleid is een taakgroep ingesteld. Deze zijn georganiseerd volgens het linking-pin-principe; aan de taakgroepen nemen bestuursleden deel. Verder zijn er een aantal tijdelijke werkgroepen actief. Klik hier voor een overzicht van de taak- en werkgroepen.

Jong VCB

Jong VCB van de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland heeft ten doel het leggen en bevorderen van contacten tussen jonge managers van aannemingsbedrijven op het gebied van de civiele betonbouw in Nederland. 
Klik hier voor meer informatie.