Ledendiensten

Berg glasscherven

Naast de ledenvoordelen van Bouwend Nederland mogen de leden van de Vakgroep GLAS gebruik maken van onderstaande ledenvoordelen en/of ledendiensten.

Keurmerk

Deze kwaliteitseisen zijn het resultaat van het initiatief van de branchevereniging Bouwend Nederland, vertegenwoordigd door VG-GLAS, gevestigd te Zoetermeer voor het opzetten van een keurmerk voor het plaatsen van glas voor bedrijven zoals glaszetters, glasproducenten en glashandelaren. Deze kwaliteitseisen worden door de Technische Commissie van VG-GLAS periodiek herzien en indien nodig aangepast aan de geldende normen en richtlijnen.

Download hier de kwaliteitseisen voor het VG-Glas-keurmerk op het plaatsen van glas

Korting op huurcontainers van Valkglas Recycling Nederland

Vanaf 1 januari 2012 ontvangen de leden van Vakgroep GLAS 100% korting op de huurtarieven van Vlakglas Recycling Nederland indien het bedrijf een inzamelpunt is (container op eigen locatie). Voor de huur van containers voor projecten op andere locaties, ontvangt u 30% korting. Dit geldt ook voor bestaande huurcontracten. 

Het overzicht voor huurtarieven kunt u hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vlakglas Recycling Nederland
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
www.vlakglasrecycling.nl
info@vlakglasrecycling.nl
tel. 088-5678820

Kortingskaarten Glasstec

Om het jaar wordt in het Duitse Düsseldorf de Glasstec georganiseerd, een internationale Vakbeurs voor en door glasproducenten, glasproducten en glasbewerkers. Leden van Vakgroep GLAS kunnen heel voordelig naar de Glassstec. Onze leden krijgen korting op een dagticket als het ticket bij ons wordt besteld.

Oorkondes en eretekens

Voor uw jubilerende medewerker kunt u een oorkonde en/of ereteken bestellen. Maar ook voor een andere heuglijke activiteit. U kunt kiezen uit diverse eretekens.

U kunt een oorkonde en of speld aanvragen door het  te e-mailen aanvraagformulier naar  i.taal@bouwendnederland.nl. Uw bestelling ontvangen wij gaarne uiterlijk 1 maand voor de datum van uitreiking.

Voor een 12,5-jarige jubilaris kunt u een zilveren speld bestellen: € 33,50
Voor een 25-jarige jubilaris kunt u een hardvergulde speld bestellen: € 36,00
Voor een 40-jarige jubilaris kunt u een hardvergulde speld met zirkonia bestellen: € 47,50 
U kunt ook kiezen voor een (gegraveerde) glazen kubus met glasblazertjes: € 60,50

Zilveren broche verguld + briljant - zie aanvraagformulier
Gouden hanger + briljant + collier - zie aanvraagformulier
Gouden speld met briljant en lauwerkrans - zie aanvraagformulier

Maken en inlijsten oorkonde € 19,00

Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten

GBO-rekentool

Exclusief voor de leden van de vakgroep GLAS is een rekentool ontwikkeld om

 • glasdikten en glassamenstellingen te kunnen bepalen op basis van windbelasting. Hiermee kunnen glasdikten en glassamenstellingen worden bepaald als uitsluitend sprake is van windbelasting en verticale beglazing. Mogelijkheden hierbij zijn:
  • Enkel glas, isolerend dubbelglas en drievoudige beglazing
  • Tweezijdige, driezijdige en vierzijdige oplegging
  • Float, figuurglas, geëmailleerd glas
  • Thermisch versterkt of thermisch gehard glas
 • een ruit te berekenen indien er sprake moet zijn van 'doorvalveilig' glas. De officiële term hiervoor is 'glas toegepast als vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil'. In deze situatie kan een ruit berekend worden die 4-zijdig is opgelegd. De ruit bestaat in dit geval uit een enkel glasblad,gelaagd glas. Op de functie 'openbare gebouwen' na, kunnen alle gebouwfuncties worden uitgerekend. Deze ruit wordt tevens getoetst op de windbelasting.

Met bijgaande link kunt u de tool opstarten als u een wachtwoord van Vakgroep GLAS heeft gekregen: https://gbo-rekentool.nl/inlog.php. U kunt dit wachtwoord aanvragen bij i.taal@bouwendnederland.nl. Bij uw aanvraag dient u ook op te geven:

 • Het IP-adres / de IP-adressen die voor uw bedrijf gebruikt mogen worden
  De bedrijfsnaam (inlognaam) zoals die op de rapportage van de berekening moet komen te staan

Snel uw IP-adres opzoeken kan met: http://www.whatsmyip.org. Uw adres verschijnt direct bovenaan de pagina.

Glas Award

De Glas Award is sinds jaar en dag de prestigieuze en toonaangevende vakprijs in de vlakglasbranche. De prijs is een initiatief van Vakgroep GLAS en wordt 2-jaarlijks uitgereikt. 

De Glas Award richt zich op de toepassing van vlakglas in het interieur en/of exterieur. Aspecten als ontwikkeling, organisatie, product, project en het innovatief karakter zijn daarbij invalshoeken. De jury bestaat uit vijf personen, afkomstig uit verschillende disciplines in en rond de wereld van glas en design.

De Glas Award is niet alleen een prestigieuze prijs in de vlakglassector, maar is ook op zichzelf een prachtig glazen object.

www.glasaward.nl

Glas in beeld

Doelgroepen voor het Vakblad Glas in Beeld zijn alle werkgevers en alle werknemers in onze branche. Door het verstrekken van informatie over actuele ontwikkelingen aan zowel werkgevers als werknemers is dit één van de middelen om onze branche te upgraden. De achterliggende gedachte is om door verspreiding van dit vakblad en het verstrekken van informatie op het gebied van opleidingen, Arbo-veiligheid, techniek en producten de branche en het niveau van de werknemers op een hoger peil te brengen en ook een breder platform te creëren.

Net als voorgaande jaren kan ieder lid kiezen uit twee soorten abonnementsvormen.

Klik hier voor het overzicht abonnementsvormen en kosten 2021

Ter informatie

 • Glas in Beeld is verplicht voor alle leden van de Vakgroep GLAS, dus als u eerder geen abonnement heeft gehad of u bent een nieuw lid, dan dient u ook het antwoordformulier in te vullen.
 • Het contract geeft u de mogelijkheid om per jaar de abonnementsvorm te wijzigen
 • De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd/bijgesteld met maximaal 5% prijsstijging
 • Er worden géén portokosten aan u doorbelast. Dit geldt voor zowel de gepersonaliseerde exemplaren als ook voor de bulk (pakket) zendingen.

Betaling
Vakgroep GLAS zal het eerste werkgeversabonnement verrekenen in de lidmaatschapscontributie. Eisma Bouwmedia zal de overige kosten voor het abonnement Glas in Beeld bij de leden van de Vakgroep GLAS in rekening brengen. Deze jaarfactuur van Eisma Bouwmedia wordt verzonden in februari 2021. Gepersonaliseerd verzenden: bij beide opties heeft u de mogelijkheid om Glas in Beeld rechtstreeks aan uw werknemers of andere relaties toe te zenden. Hierdoor biedt u uw werknemers de gelegenheid om dit vakblad op het gemak thuis te lezen. Wijzigingen in uw personeelsbestand kunt u doorgeven aan: abonneren@eisma.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Irene Taal, i.taal@bouwendnederland.nl.

Glas in Beeld online

De jaargangen van het magazine zijn overzichtelijk gerubriceerd op www.glasinbeeld.nl terug te vinden. Daar wordt onderscheid gemaakt in de hoofdmenu's vaktechniek, ondernemen en projecten met als submenu's onder meer glasnormen en glassoorten.

De artikelen uit 2009, 2010 en 2011 over de ontwikkeling en toepassing van glas, regelgeving in relatie tot het product en ondernemingen en ondernemers in de wereld van glas zijn daar als dossiers samengevat en vervolgens als pdf te downloaden.

Ook artikelen uit de nieuwste uitgave van Glas in Beeld zijn, telkens een maand na het verschijnen van het magazine, als dossiers op de site terug te vinden. Meer informatie: www.glasinbeeld.nl

Meer informatie: www.glasinbeeld.nl

Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek van Vakgroep GLAS is exclusief voor de leden van de vakgroep GLAS. Het handboek bevat informatie over vlakglasproducten, regelgeving, productnormen, toepassingsnormen, overige toepassingen en algemene informatie over de branche. 

In het handboek wordt een onderscheid gemaakt tussen uitleg over bestaande regelgeving en normen enerzijds en worden anderzijds toelichtingen en aanvullingen hierop gegeven. Met nadruk wordt erop gewezen dat voor de juiste toepassing van de in het handboek genoemde normen altijd de volledige en officiële versie moet worden geraadpleegd.
De toelichtingen en aanvullingen zijn te herkennen aan een kader om de tekst + een logo van Bouwend Nederland, vakgroep GLAS en de vermelding “informatieve aanvulling”.

Het Kwaliteitshandboek van Vakgroep GLAS zal voortdurend worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd. Het is dus een dynamisch document. Daarbij zullen naar verwachting de toelichtingen van de vakgroep GLAS en aanvullingen een steeds belangrijkere plaats innemen. Belangrijke doelstelling van het kwaliteitshandboek is immers om over niet of slechts deels genormeerde onderwerpen als vakgroep GLAS standpunten in te nemen in de vorm van toelichtingen en aanvullingen.
Deze toelichtingen en aanvullingen zijn vooralsnog vrijblijvend en informatief van aard. Mogelijk dat met de invoering van een keurmerk de status hiervan volledig of op onderdelen wordt verhoogd naar een verplichting voor de leden van Vakgroep GLAS die dit keurmerk dan voeren. Dan wordt het in plaats van een “informatieve aanvulling” een “Vakgroep GLAS-normatieve verplichting”.
Dit is de meest actuele versie van het kwaliteitshandboek. Alleen leden van de Vakgroep GLAS kunnen deze digitale versie inzien. Zij krijgen ook automatisch bericht als er nieuwe onderdelen van het kwaliteitshandboek zijn toegevoegd of gewijzigd. Deze documenten kunnen worden geprint en ingevoegd in deze verzamelmap.

Het bestuur van de vakgroep GLAS nodigt al haar leden uit hun opmerkingen en suggesties met betrekking tot dit kwaliteitshandboek kenbaar te maken. Dit kan door per e-mail contact op te nemen met het Kenniscentrum Glas: info@kenniscentrumglas.nl of met de vakgroep GBO: vakgroepGLAS@bouwendnederland.nl.

Kenniscentrum Glas

Collectieve voordelen voor leden Vakgroep GLAS   

 • Korting op bepaalde producten en diensten Kenniscentrum Glas
 • Voorrang bij beantwoording technische vragen door Kenniscentrum Glas
 • Technisch advies (inspecties e.d.) voor leden Vakgroep GLAS: € 450,= per dagdeel. Voor niet leden: € 550,= per dagdeel.
 • Deelname aan workshops voor leden Vakgroep GLAS: € 255,=. Voor niet-leden: € 305,=
 • Glasdikteberekeningen starttarief voor leden van Vakgroep GLAS: € 325,=. Voor niet-leden: € 395,=.

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Kenniscentrum Glas is makelaar in glaskennis en het merkonafhankelijke platform voor de professionele markt. Nadruk ligt daarbij op informatie over normen en richtlijnen, toe te passen soorten glas en productkennis. Dit alles wordt aangeboden aan alle branches en beroepsgroepen die direct of indirect met vlakglas te maken hebben. Dus bijvoorbeeld architecten, aannemers, gevelbouwers, schilder- glaszetters, controlerende instanties etc. Vanzelfsprekend is Kenniscentrum Glas ook leverancier van kennis voor de glasbranche zelf.

Kenniscentrum Glas biedt een breed pakket aan producten en diensten zoals bijvoorbeeld: scholing en training, seminars, workshops, technische documentatie en technisch advies. Ook via de digitale kennisbank wordt informatie aangeboden.

In opdracht van Vakgroep GLAS verzorgt Kenniscentrum Glas de technische portefeuille. De ontwikkeling van normen en richtlijnen neemt daarin een centrale plaats in. Namens Vakgroep GLAS is Kenniscentrum Glas dan ook in veel technische commissies en werkgroepen actief.
Uw kunt bij Kenniscentrum Glas onder andere terecht voor de volgende zaken:

 • Glasadvies of glastechnisch advies
 • Glasdikteberekeningen
 • Technische vragen over glas
 • Scholing over glas
 • Cursussen voor de glaszetter
 • Cursussen voor de glasmonteur
 • Workshops en seminars over glas
 • Documentatie over glas

Meer weten? Ga naar www.kenniscentrumglas.nl