De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (v/h Bolegbo-vok) heeft voor haar leden vier 'Algemene Voorwaarden' opgesteld. Deze voorwaarden, die met name betrekking hebben op levering van diensten en producten, zijn officieel gedeponeerd en kunnen door de leden naar eigen inzicht worden gebruikt.

De vier Algemene Voorwaarden zijn: