Om iedereen beter de weg te laten vinden in de complexe wereld van opleiden en certificeren heeft de Commissie Mens van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer deze Atlas in het leven geroepen. De Commissie Mens behartigt de belangen van de lidbedrijven van de Vakgroep op vele mens gerelateerde thema's. Een belangrijk onderwerp hierin is opleiden en certificeren. Met deze Atlas krijg je inzicht in vakopleidingen, kwalificatiedossiers en keuzedelen, persoonscertificering, branche-erkende opleidingen, boor- en bemalingsopleidingen en betrokken organisaties in de opleidings- en certificeringsbranche.