Branche-erkende opleidingen

Afbeelding Branche-erkende opleidingen

Door de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn in de afgelopen jaren in afstemming met veel betrokken medewerkers van lidbedrijven en opleidingsinstituten, diverse branche-erkende opleidingen ontwikkeld voor uitvoerders, werkvoorbereiders/calculatoren en mensen die zich bezig houden met contracten.

Uitvoerdersopleidingen

Voor uitvoerders zijn specifieke uitvoerdersopleidingen in de uitstroomrichtingen gas, water, warmte en energiekabels beschikbaar. Eind jaren ’90 is de Vakgroep (voorheen branchevereniging Bolegbo VOK) gestart met uitvoerdersopleidingen. In 2010 zijn de opleidingen volledig herzien en aangepast aan het competentiegericht onderwijs. Deze uitvoerdersopleidingen zijn opgebouwd volgens een modulestructuur:

Alle deelnemers volgen een blok bedrijfskundige vaardigheden voor uitvoerders (o.a. projectmanagement, communicatie- en managementvaardigheden, kwaliteitszorg en financiën). Tijdens dit blok maken deelnemers in groepen een projectopdracht. Voor alle deelnemers geldt een algemeen blok ondergrondse infratechniek. Een algemeen blok leidingtechniek is alleen voor deelnemers aan de vakspecifieke modules Gas, Water of Warmte.

Vervolgens volgen de gewenste vakspecifieke modules Gas, Water, Warmte of Energiekabels. Wanneer iemand het volledige certificaat voor bijvoorbeeld uitvoerder Gas heeft behaald, kan hij het volgende jaar alleen de vakspecifieke module Water volgen en daarmee het complete certificaat Uitvoerder Water behalen. Parallel aan de opleiding loopt de beroepspraktijkvorming, waarvoor de deelnemers diverse opdrachten in hun eigen dagelijkse praktijk moeten uitvoeren en hierop moeten reflecteren met hun praktijkbegeleider; hiervan leveren zij een verslag in bij de opleider. Het certificaat van de uitvoerdersopleiding is een branche-erkend certificaat, en wordt ook erkend door CKB, VIAG en BEI. De opleiding is ingeschat op opleidingsniveau MBO-4. De opleiding wordt uitgevoerd door KIWA Training en Stichting Wateropleidingen.

Werkvoorbereider / Calculator in de ondergrondse infratechniek

Op verzoek van de lidbedrijven van de vakgroep heeft de Commissie Opleidingen in 2013 opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een opleiding voor werkvoorbereiders en calculatoren in de ondergrondse infratechniek.

Op verzoek van de lidbedrijven van de vakgroep heeft de Commissie Opleidingen in 2013 opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een functiegerichte opleiding voor werkvoorbereiders en calculatoren in de ondergrondse infratechniek. Een werkgroep heeft een beroepscompetentieprofiel opgesteld en dit vast laten leggen bij het kenniscentrum Volandis. Het beroepscompetentieprofiel als uitgangspunt genomen. De praktijkgerichte opleiding bestaat uit twee modulen en stelt de calculator/werkvoorbereider in staat zich te bekwamen in het vakgebied. Projecten uit de praktijk worden gebruikt als lesmateriaal. De opleiding tot werkvoorbereider/calculator in de ondergrondse netwerken bestaat uit een combinatie van vakkennis, vakvaardigheden en persoonlijke vaardigheden passend bij de functie. De opleiding kent de volgende onderdelen:

  • Ondergrondse infrakunde
  • Sociale Vaardigheden
  • Projectanalyse
  • Productie en kosten
  • Plannen
  • UAV/RAW

Voor de uitvoering is gekozen voor BOB. De opleiding is ingeschat op opleidingsniveau MBO-4. BOB is een opleidings-, trainings- en adviesinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouwwereld.

Contracten in de ondergrondse infratechniek

Op verzoek van de lidbedrijven van de vakgroep heeft de Commissie Opleidingen in 2013 opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een cursus ten behoeve van contracten in de ondergrondse infratechniek. Een werkgroep heeft nagedacht over de inhoud. De cursus duurt 2 dagen en behandelt de inhoud van contracten en ook het kunnen lezen en interpreteren van contracten, alsmede een gedeelte gesprekstechnieken om in gesprek te komen met de inkoper. Voor de uitvoering van de cursus is gekozen voor BOB. Deze wordt incompany aangeboden. BOB is een opleidings-, trainings- en adviesinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouwwereld.